Tro & politik (Broderskap) ser judisk konspiration bakom europeisk rasism

I en ledare i Tro & politik 2/7 – organ för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen – varnas för högerextremism och muslimhat i Europa. Det finns det all anledning att göra. Men ledaren, författad av Adrian Kaba, har också ett annat budskap: den söker framställa högerextremismen och den sk Counterjihadrörelsen som en ”judisk-europeisk” konspiration.

Med hänvisning till Counterjihadrörelsen skriver Kaba:

Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ”Facing jihad”.

Det stämmer att det finns främlingsfientliga, antimuslimska partier och rörelser i Europa som uttrycker sympatier för och har kontakter med högernationalistiska grupper i Israel (och i andra länder). Och självfallet finns det judar i Israel och i … Läs resten