Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev december 2020

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Ett samtal om Sveriges museum om Förintelsen

SKMA Nyhetsbrev december 2020

Den 12 november 2020 hölls ett panelsamtal på Limmud om Sveriges museum om Förintelsen. Samtalet tog sin utgångspunkt i utredningen Sveriges museum om Förintelsen, och leddes av historikern Karin Kvist Geverts som var en av sekreterarna i utredningen. I panelen deltog Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska Centralrådet och Tommy Ringart, ordförande för Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige (FFÖ) samt Christer Mattsson, universitetslektor och föreståndare vid Segerstedtinstitutet i Göteborg.

Till minne av Max Safir
Samtalet hölls till minne av överlevanden Max Safir som avled i år i en ålder av 94 år. Christer Matsson inledde med att berätta om sin vänskap med Manes (som var hans polska namn) och hur viktig frågan om att berätta om Förintelsen var för honom.

Max Safir arbetade för att hans och andras historia inte skulle falla i glömska, och han var starkt bidragande till högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag i riksdagen. I … Läs resten

Antisemitismen i brittiska Labour – EHRC-rapporten och avstängningen av Jeremy Corbyn

SKMA Nyhetsbrev december 2020

I oktober offentliggjordes en utredning som visar på stora problem med antisemitism inom det brittiska Labourpartiet under den tidigare partiledaren Jeremy Corbyns ledning. Charlotte Wiberg redogör för utredningen slutsatser och reaktionerna på dem i Storbritannien och Sverige.

Efter år av tilltagande problem med antisemitism inom Labourpartiet och ett ständigt misslyckande med eller brist på vilja att ta tag i situationen från partiledningens sida valde både Jewish Labour Movement och den fristående organisationen Campaign Against Antisemitism att vända sig till Equality and Human Rights Commission, EHRC, en institution med syfte att värna mänskliga rättigheter och likabehandling. EHRC har vissa juridiska befogenheter. Man fann att Labour brutit mot lagen på två punkter. Dels genom två fall av antisemitiska trakasserier där förövarna (Ken Livingstone och Pam Bromley) på ett tydligt sätt varit företrädare för partiet, vilket gör det ansvarigt. Dels genom ett diskriminerande förfarande vid hantering av klagomål om … Läs resten

Historien om Förintelsen är ännu inte färdigberättad

SKMA Nyhetsbrev december 2020

Den 10 november 2020, i samband med minneshållandet av Novemberpogromen 1938, arrangerade SKMA i samverkan med Forum för levande historia och med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse ett digitalt seminarium om radikalnationalism, populism, konspirationsteorier och antisemitism då och nu. Inledningstalet hölls av författaren Agneta Pleijel. Här följer hennes tal.

Jag tackar för förtroendet att få säga några ord till minne av Novemberpogromen i Tyskland – en våldsam expansion av de pågående judeförföljelserna. Våldet och demoleringen av egendom var anledningen till att vissa judiska föräldrar sökte efter en annan hemvist åt sina barn. Det ledde till flera barntransporter, så kallade Kindertransporte.

Ett av den moderna europeiska litteraturens storverk är romanen Austerlitz av den tyskfödde författaren W. G Sebald, som utkom samma år som han själv dog i en trafikolycka 2001. Sebald föddes 1944, lämnade redan som 20-åring Tyskland och var länge verksam som litteraturprofessor … Läs resten

”Demokratin är under hot världen över”. Rapport från SKMA:s digitala seminarium

SKMA Nyhetsbrev december 2020

Under senare år har radikalnationalismen vunnit mark i Europa och USA. I allt fler länder utmanas demokratin och dess grundläggande värden. Vi ser också en ökad spridning av konspirationsteorier, inte sällan med antisemitiska och rasistiska förtecken.

Vissa menar att utvecklingen påminner om vad som hände i Europa under mellankrigstiden. Men hur relevanta är jämförelser med 1930-talet för att förstå samtida skeenden? Det var en av frågorna som diskuterades på SKMA:s digitala seminarium den 10 november, i samband med minneshållandet av Novemberpogromen 1938.

Seminariet, som arrangerades i samverkan med Forum för levande historia och med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse, leddes av SKMA:s ordförande Svante Weyler. Tillsammans med Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors hälsade Svante välkommen. Ett tal följde av den prisbelönta författaren Agneta Pleijel (läs talet här). Därefter föreläste den framstående brittiske historikern Richard J. Evans om radikalnationalism, populism, konspirationsteorier och … Läs resten