SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Attacker på judiska barn möts med tystnad

Artikel av Willy Silberstein publicerad på Newsmill 14/10
Judiska barn på läger i Skåne fick i helgen höra att de är “judesvin” och “judejävlar”. Sverige har blivit kallare. Jag har ingen aning om huruvida gärningsmännen tillhör någon politisk rörelse eller inte. Men jag tror, oavsett det, att samtalsklimatet i vårt land håller på att förändras. Det kanske börjar med judarna, men det slutar absolut inte där.

Barnen var på judiskt läger över helgen. Plötsligt hörde de skrik och rop: judesvin, judejävlar, ni förstör här i området.

Tyskland på 1930-talet? Polen i slutet av 1960-talet?

Nej.

Skåne, en köldslagen höst – år 2010.

Det var ungefär 30 barn på lägret. De var sju år och uppåt.

De blev rädda. Kanske hade deras far- och morföräldrar berättat hur de, på kontinenten för ett antal decennier sedan väckts av skrik om just judejävlar och liknande. Eller också insåg de bara, utan historiska paralleller, det förfärliga i att barn ska utsättas för sådant hat i Sverige av en enda orsak – att de är judar.

Sverige har blivit kallare. Jag har ingen aning om huruvida gärningsmännen tillhör någon politisk rörelse eller inte. Men jag tror, oavsett det, att samtalsklimatet i vårt land håller på att förändras. När ett klart främlingsfientligt parti får plats i riksdagen, inröstade av nästan var femtonde röstberättigad, då händer något – inte bara i parlamentet. Hela samtalsklimatet riskerar att försämras och förråas.

Nästan lika skrämmande som händelsen i sig är också omvärldens reaktion. Visst, lokaltidningar har skrivit och det har säkert funnit en hel del rättskaffens upprörda skåningar. Men borde det inte bli ramaskri över hela nationen? Har vi blivit så avtrubbade att attacker på ett judiskt läger – med små barn – möts med axelryckningar och likgiltighet?

Något har hänt. Hat mot en rad minoriteter, det är inte alls bara judar, det är också muslimer, romer och andra minoriteter, har ökat.

Tyvärr har vi också kunnat se ett mönster, mycket av hat mot minoriteter blommar upp i Skåne. Jag tror inte att attacken inspirerats av oansvariga och, i bästa fall okunniga politiker där. Men nu vill jag se skånska politiker ta plats i debatten. Ut och fördöm, dra gärna med er ministrar i Stockholm också. Likgiltighet eller passivitet kan vara lika farligt som det mer aktiva hatet.

Och – som vi så ofta säger från Svenska kommittén mot antisemitism, det kanske börjar med judarna, men det slutar absolut inte där. Hat mot en grupp sprider sig förfärande lätt till andra. Till sist kan ett helt samhälle vara förgiftat, att det är så vet vi av historien.

Därför hoppas jag fortfarande på omvärldens reaktioner och aktiva avståndstagande.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism