SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Apropå Bildas affisch

Studieförbundet Bilda marknadsförde sin utställning “Holy land – Det håliga
landet” (start 16 mars) med en bild som syntes framställa israeler som
råttor. Bilden väckte kritik på många håll. Kritikerna har påpekat att
bildspråket avhumaniserar och påminner om antisemitiska framställningar av
judar som just råttor och skadedjur. Bilden har också exploaterats och
vidareförmedlats av högerextrema och antisemitiska grupper.

Bilda har nu bett om ursäkt för och tagit bort bilden. SKMA välkomnar
detta. Vi finner det dock anmärkningsvärt och oroväckande att en bild med
detta motiv till en början kunde accepteras och spridas av organisationen.
Förhoppningsvis delar Bildas ledning denna oro och vidtar de åtgärder som
behövs för att ytterligare övertramp av detta slag ska förhindras.