SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Antisemitismens medlöpare

Den brittiske juristen och historikern Anthony Julius skriver tänkvärt om de opinioner som förnekar, spelar ner eller rättfärdigar antisemitism.