SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Antisemitismen tilltar

Europaparlamentarikern Alf Svensson (EPP) anser att det krävs krafttag mot den ökande antisemitismen i både Sverige och Europa. Med anledning av detta arrangerar han seminariet “Antisemitismen tilltar – 65 år efter Auschwitz måste judehatet åter bekämpas” måndagen den 1 mars. Idéhistorikern Henrik Bachner, Willy Silberstein som är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism föreläser också under kvällen och sångerskorna Anne Kalmering och Miriam Oldenburg kommer att framföra judiska sånger.Seminariet börjar kl 18.00 och hålls i Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm (plan 2). Föranmälan görs till alf.svensson@europarl.europa.eu eller på telefon 08-786 56 70.

Program

18.00    Bekämpa antisemitismen – vår demokratiska skyldighet
Alf Svensson

18.15    Återkomsten: antisemitiska strömningar 65 år efter Förintelsen
Henrik Bachner

18.45    Sång och musik
Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

18.50    Panelsamtal: Hur bemöts judehatet?
Willy Silberstein, ordf. Svenska kommittén mot antisemitism
Alf Svensson, europaparlamentariker
Henrik Bachner
Moderator: Marcus Jonsson

19.20    Sång och musik
Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

19.30    Lättare förtäring och dryck