En jude är en jude är en jude – Representationer av ”juden” i svensk skämtpress 1900-1930
Lars M Andersson, Nordic Academic Press, 2000

…om detta må ni berätta… – en bok om Förintelsen I Europa 1933-1945
Stéphane Bruchfeld och Paul A Levine, Regeringskansliet, Levande historia, 1998

Affären Rami-Bergman. Dokument om judefientlighet och akademisk röta i Sverige,
Håkan Arvidsson, red., Moderna Tider 1994

Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945
Henrik Bachner, Natur och Kultur 1999, 2004

”Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige
Henrik Bachner, Atlantis 2009

Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige
Henrik Bachner och Jonas Ring, Brå och Forum för levande historia, 2006

Judehatets svarta bok. Antisemitismens historia från antiken till i dag
Trond Berg Eriksen, Hakon Harket, Einhart Lorenz, Bonniers, 2008

Nazismen i Sverige 1924-1979. Pionjärerna, partierna, propagandan
Heléne Lööw, Ordfront, 2004

Nazismen i Sverige 1980-1997. Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna
Heléne Lööw, Ordfront, 1998

Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid
Jesper Svartvik, Verbum, 2006

Kan man vara svart och svensk? – texter om rasism, antisemitism och nazism
Stéphane Bruchfeld och Ingrid Jacobsson, Natur och Kultur, 1999

En reva hade nätet – och där slank jag ut
Dina Rajs, Megilla-Förlaget, 2009

Ombud för de tystade
Jovan Rajs och Kristina Hjertén, Norstedts, 2001

Har du träffat Hitler?
Jovan Rajs, Norstedts, 2009

Centraleuropas historia
Kristian Gerner, Natur och Kultur, 1997

Folkmordens historia
Kristian Gerner och Klas Göran Karlsson, Atlantis, 2005