Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) producerar och distribuerar böcker, skrifter och läromedel som rör antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Här kan du beställa hem litteratur från SKMA. Beställ genom att skicka mail till info@skma.se eller per telefon 08-667 60 90.