SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Antisemitiska incidenter i EU

I en ny rapport från European Union Agency for Fundamental Rights, FRA, redovisas statistik över antisemitiska incidenter i EU:s medlemsstater. Rapporten slår fast att antalet incidenter ökade 2009. Någon generell tendens perioden 2000-2009 går dock inte att fastställa på grund av avsaknaden av jämförbara data. Enligt FRA utgör underrapportering av antisemitiska incidenter ett problem i flertalet EU-stater.