SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Antisemitisk Israelkritik

“Israelerna tycker ju om att göra sig till offer, världens offer. Men det dem är känsliga för, det är ju pengar. Så att om vi slutar handla av dem, och sluta handelsavtal. Där träffar vi dem närmast hjärtat”

Så uttryckte sig författaren Staffan Ekegren i ett inslag i SR Örebro 29/6. Texten på sr.se har ändrats men själva inslaget är fortfarande detsamma.

Att kritisera och vilja sätta press på Israel för att få landet att ändra sin politik är en sak. Men att anspela på antisemitiska schabloner i sin “Israelkritik” är en helt annan. Det är just vad Ekegren gör. Föreställningen att judar har pengar “närmast hjärtat” härstammar från den kristna medeltiden och är ett av de mest spridda och seglivade inslagen i det antijudiska tänkandet. Ekegren anspelar också på det i högerextrem propaganda vanliga påståendet att judar har en särskild offermentalitet som cyniskt används för att tillskansa sig ekonomiska och politiska fördelar. Det är inte antisemitiskt att kritisera Israel. Men att använda sig av och anspela på antisemitiska föreställningar är inte kritik av Israel. Det är rasism.

/Jonathan Leman