SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Antijudiska strömningar i brittisk debatt

Ny rapport om antisemitiska strömningar i mittfåran av brittisk politisk debatt.

Tidigare i år offentliggjordes statistik över antisemitiska incidenter i Storbritannien 2007. Rapporten pekar på att antalet incidenter fortsatt ligger på en hög nivå.

Läs också den uppmärksammade brittiska parlamentariska utredningen om antisemitism från 2006.