SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Den 12 april genomförde Center mot våldsbejakande extremism, Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet ett webbinarium riktat till yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma i kontakt med antisemitiska uttryck i arbetet med unga. Utbildningen riktade sig till bland annat till personal från skolan, socialtjänsten, polisen, VBE-samordnare, biblioteken samt andra yrkesgrupper som möter ungdomar i sitt yrke eller på fritiden. Två av de frågor som behandlades var: hur kan antisemitiska och konspiratoriska uttryck motverkas och hur påverkas antisemitismen av konflikten mellan Israel-Hamas.

Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, föreläste om antisemitismens historiska bakgrund och samtida former och Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet, föreläste om strukturell antisemitism samt om hur antisemitiska konspirationsteorier kan bemötas. Därefter följde ett samtal mellan föreläsarna lett av SKMA:s ordförande Ulrika Knutson.

Knutson ledde sedan ett samtal med Hanna Nir, dåvarande ordförande för Judiska ungdomsförbundet, och Niclas Blom, ämneslärare och pedagog på SKMA, om hur antisemitismen ser ut i skolan och i ungas flöden samt hur den kan bemötas.

Dagen avslutades med att webbinariets arrangörer sammanfattade vad som görs för att motverka antisemitismen och vilket stöd som finns att tillgå i form av kunskapshöjande insatser och material.