SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Under våren genomförde SKMA studieresor till Förintelsens platser i Polen med studenter från Hjo folkhögskola och personal från Judiska hemmet. Många av deltagarna hade migrationsbakgrund och egna erfarenheter av förföljelse, vilket avspeglades i samtal och reflektioner.

”Jag hade olika tankar om judar tidigare (från hemlandet), men genom resan så har jag fått andra tankar och en annan syn på deras liv och historia.”

Deltagare från Hjo folkhögskola

Att guida är alltid en utmaning, men också en fantastisk upplevelse! Att möta ungdomar och vuxna som intresserat och engagerat vill lära om antisemitism och Förintelsen är en förmån. De senaste månaderna har jag guidat elever, lärare och skolledare från Malmö, Stockholm, Ludvika, Värmland och Dalsland, men också två specialgrupper från Hjo folkhögskola och Judiska hemmet i Stockholm.

Innehållet i guidningarna, upplägget och besöken är detsamma för de olika grupperna, men att guida personalen från Judiska hemmet och deltagarna från Hjo folkhögskola innebär en särskild utmaning. Många av deltagarna i båda grupperna har invandrat till Sverige, flera från utomeuropeiska länder. Bland Judiska hemmets personal fanns personer som kommit till Sverige från Albanien, Bolivia, Chile, Etiopien, Eritrea, Litauen och Ukraina. Deras kunskap om Europas historia varierar mycket och deras speciella erfarenhet av att arbeta på Judiska hemmet bidrar till en känslosam upplevelse av de platser vi besöker.

Deltagarna i Hjogruppen, som hade mycket varierande bakgrund och utbildning liksom olika färdigheter i svenska, var huvudsakligen från Syrien och Somalia. De läser kursen ”Europa, vart är vi på väg?” och har under året studerat Europas idéhistoria, identitet och politiska utveckling. De har sökt förklaringar till dagens ryska krig i Ukraina, till konflikter och politiska problemområden. I samband med detta har gruppen även studerat antisemitismens historia och nutid.

Lena Jersenius guidar gruppen från Hjo folkhögskola vid det fd. förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Foto Niklas Ahlin

Kursen leds av pedagogerna Niklas Ahlin och Darko Maric, som även förbereder deltagarna inför studieresan. Detta var den tredje studieresan SKMA arrangerat för Hjo folkhögskola. För att förankra kunskapen kring det studieresan handlar om inleder jag varje dags guidning med en kortare föreläsning kopplat till dagens tema: judiskt liv i Polen före andra världskriget, antisemitismen i Polen, den nazistiska ockupationen av Polen, inrättandet av getton, uppbyggnaden av lägersystemet med mera.

Deltagarnas erfarenheter av flykt undan förföljelse och terror gör att de på ett särskilt sätt kan ta till sig hur utsatt den judiska befolkningen var under nazisternas ockupation, men också det rasistiska förtryck som antisemitismen innebar. Jämförelser med övergrepp och massmord i Syrien diskuterades, och även frågor och samtal om kriget mellan Hamas och Israel kom upp.

Utmärkande för gruppen var att den var nyfiken och ställde många frågor, ibland upprepade gånger, vilket visade på att man önskade förstå på ett djupare plan. Ibland luftades fördomar hos deltagarna, men diskussionerna som följde visade på allvar och ödmjukhet inför frågorna. De tio deltagarnas nätverk är stort och erfarenheterna och upplevelserna kommer att delas med många.

SKMA bad Niklas Ahlin skriva några rader om SKMA:s utbildning i Polen:

 ”Studieresan leddes av Lena Jersenius, som så förtjänstfullt guidade oss på intressanta stadsvandringar, judiska begravningsplatser, koncentrationsläger, SS-ideologiska skola i Rabka med mera.

 Vi fick även möta representanter och medarbetare på JCC (Jewish Community Centre) i Krakow, vilket gav oss ett viktigt perspektiv på hur det är för de fåtal judar som lever kvar i området samt för judiska flyktingar från Ukraina som kommit till Polen och är medlemmar i JCC.

Att få resa med gruppen i regi av SKMA har verkligen uppskattats av deltagarna och många nya perspektiv på Förintelsen och antisemitismens verkningar har blivit allt klarare för gruppens deltagare. När man kommer samman från olika kulturer och länder och tillsammans studerar och på plats får uppleva och se de efterlämningar samt konsekvenser som Förintelsen och antisemitismen har fört med sig ända in i vår tid, så förändras världsbilder. Det går på djupet hos dem som får uppleva detta.”

Lena Jersenius