SKMA Nyhetsbrev juni 2024

I slutet av maj arrangerade Judisk kultur i Sverige ett seminarium med en rad internationellt framstående författare om innebörden av och reaktionerna på Hamas terror den 7 oktober. Ulrika Knutson var där.

– Världens reaktioner efter den 7 oktober skakade mig. Hur kommer det sig att Hamas massaker på israeler knappt väckte medlidande, innan det dränktes i en våg av antisemitism?
Det frågade sociologen Eva Illouz vid ett seminarium i Stockholm, arrangerat av Judisk kultur i Sverige, 25-26 maj. Där möttes femton framstående i huvudsak judiska författare från Israel, England, Frankrike, USA och Österrike. Många av dem, enligt egen utsago, förtvivlade medlemmar av ”den progressiva vänstern”:
– Varför vägrar vänstern att erkänna judars lidande efter den 7 oktober? undrade Eva Illouz. Medlidande med offer har alltid varit liberalismens kännetecken, men den 7 oktober välkomnades Hamas mordbränder och våldtäkter med jubelrop i stora delar av världen.

Författaren och komikern David Baddiel från England menade att judar inte räknas som en ”riktig” minoritet. De anses för vita, för rika, för starka:
– I min barndom rasade ”the troubles”. IRA hade fanatiker i sina led, men jag har svårt att tänka mig en IRA-man ringa hem till mamma och stolt berätta att han knäppt tio britter, så som den unge Hamaskillen gjorde. Han ville ha beröm för att han skjutit tio judar.
– Judar i New York vill inte se sig som en minoritet, sa Joshua Cohen, författare till den rosade romanen Nethanyahus – en fiktiv, satirisk berättelse om Benjamin Nethanyaus familj på sextiotalet.
– Blotta tanken att tigga om statligt beskydd känns vämjelig.
Men denna stolta hållning har blivit svårare efter den 7 oktober, menade Cohen:
– Det kändes som om den politiskt korrekta vänstern plötsligt var lättad över att få sjunga ut, att få utpeka Israel och judar som onda.
Den israeliska författaren Dorit Rabinyan invände att rasism växer överallt:
– Min mamma har alltid förbannat araberna, var de än bor. Vad vi har sett sedan den 7 oktober är inte ett utbrott av ondska, men väl ett utbrott av det mänskliga mörkret – en ohämmad demonisering av den andre.

Varifrån stammar då det judehat som finns hos vissa unga människor i väst?
Seminariets andra huvudtalare var Herta Müller, 2009 års nobelpristagare i litteratur.
Müller sade att ingen kan blunda för att Hamas har Israels utplånande och judars död på sin agenda. Hon menade att Hamas med sin massaker ville väcka minnet av Shoah, Förintelsen, och visa att staten Israel inte längre är en garant för judars överlevnad.

Herta Müller föddes 1953 i den tyskspråkiga delen av Rumänien, och levde trettio år i diktaturen:
– När jag kom till Västeuropa kunde jag inte föreställa mig att att någon skulle kunna ifrågasätta demokratin, att sluta räkna med individen. Med skräck inser jag att unga människor i väst idag är så förvirrade att de inte längre förmår skilja mellan demokrati och diktatur.
Att så många demonstranter för det palestinska folkets sak gör sig blinda och döva för Hamas diktatur oroar Herta Müller. Hon ser det som absurt när även homosexuella och queera personer demonstrerar för Hamas. Och lika motsägelsefullt är att unga kvinnor som för några månader sedan protesterade mot kvinnors ofrihet i Iran, nu tågar för Hamas.

Herta Müller. Skärmbild från Judisk Kultur i Sverige/Youtube.

Müller framhöll sociala mediers betydelse för spridandet av antisemitism. Hon såg inte längre termer som influencer, aktivist och följare som neutrala begrepp, snarare speglade orden den stålhårda kadermentalitet som präglat hennes ungdom i kommunismens Rumänien.          Begrepp som håller vad de lovar, sa Herta Müller:
– Jag vet att de uppmuntrar opportunism och blind lydnad, och undviker personligt ansvar för vad gruppen tar sig till. Det skrämmer mig när samma typ av demonstranter stöder Hamas idag, som om de inte förstår de diametralt olika budskapen. Hur kan de blunda för fakta, till exempel att Hamas aldrig skulle tillåta den minsta lilla demonstration för kvinnors rättigheter.
Herta Müller såg i opinionsstormen efter den 7 oktober, Hamas som Influencern och blåögda studenter som följare:
– Massorna är ännu lätta att förföra. Komplext innehåll, nyanser, förbindelser, motsägelser och kompromisser är främmande för de sociala medierna.

Ulrika Knutson
Journalist, författare och ordförande för SKMA.