SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Många myndigheter och organisationer vänder sig till SKMA för att få ökad kunskap om antisemitism och hur den kan förebyggas och motverkas.

SKMA håller regelbundet olika sorters utbildningar om antisemitism. Ibland sker det på SKMA:s initiativ, men många gånger kontaktas kommittén av myndigheter och organisationer som vill öka sina kunskaper. Efterfrågan på SKMA:s utbildningar har varit högre än vanligt sedan den 7 oktober 2023. Här följer några exempel på utbildningar som SKMA arrangerat och genomfört den senaste tiden:

Den 7 mars föreläste SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid om antisemitism efter den 7 oktober på ”Rättighetsmorgon”, en serie föreläsningar som Länsstyrelsen i Västerbotten arrangerar för kommunanställda och andra intresserade.

Den 19 mars föreläste Mathan Shastin Ravid på en utbildningsdag för lärare i Göteborg som arrangerades av Judiska församlingen i Göteborg med stöd av Levande Historia i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Fokus för hans pass låg på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten samt hur man kan undervisa om ämnet i klassrummet. Han presenterade även SKMA:s olika utbildningsmaterial om antisemitism och Förintelsen, bland annat ”Antisemitism – då och nu” (framtaget tillsammans med Forum för levande historia) och ”Eternal Echoes”.

Mathan Shastin Ravid föreläser för lärare i Göteborg.

Den 7 april arrangerade SKMA en utbildning för medlemmar i föreningen Förintelsens röster, andra generationens överlevande som bland annat besöker skolor för att berätta sina föräldrars historia. Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, föreläste om antisemitism historiskt och i dag.

Den 8 maj föreläste Henrik Bachner om antisemitismens historiska bakgrund och samtida former för representanter från de flesta av landets 18 olika antidiskrimineringsbyråer. Antisemitism historiskt och idag, med fokus på den senaste tidens ökade hot och attacker mot judar i Sverige, var även temat den 16 maj då Mathan Shastin Ravid föreläste på en konferens som Brottsofferjouren arrangerade för ca 100 samordnare från ca 40 olika jourer över hela landet. Den 17 maj föreläste Henrik Bachner om antisemitism för anställda på Amnesty International Sweden.