SKMA Nyhetsbrev juni 2024

I april arrangerade SKMA en utbildning om antisemitism för medlemmar i politiska ungdomsförbund. Upplägget och möjligheten att få diskutera frågorna över partigränserna mötte mycket positiva reaktioner.

Evina Düzgüner. Foto Valeria Linusson

”Jag rekommenderar verkligen denna utbildning till andra! Den har både gjort det enklare för mig att förstå dagens antisemitism och vilka konsekvenser den får, på samma gång som den komplicerade bilden väldigt mycket och väckte frågor och intresse. Jag insåg hur lite jag visste om ämnet innan, och nu ser jag på det med helt andra ögon.”

Så beskrev Evina Düzgüner, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster, den utbildningshelg om antisemitism som SKMA arrangerade i slutet av april för medlemmar i olika politiska ungdomsförbund kopplade till riksdagspartier.

Syftet med SKMA:s utbildning var att ge deltagarna ökade kunskaper om antisemitismens historia och samtida former och därigenom stärka deras förmåga att identifiera, bemöta och motverka fördomar och hat mot judar. Genom att samla medlemmar i olika förbund skapades även ett nätverk över partigränserna som kan stötta deltagarna i deras framtida arbete med att lyfta frågor som rör antisemitism och rasism i och utanför sina förbund. Utbildningen bestod av föreläsningar och panelsamtal samt diskussionsmoment där deltagarna fick utbyta tankar och erfarenheter.

Deltagarna på SKMA:s utbildningshelg. Foto Mathan Shastin Ravid

Den första av två utbildningsdagar inleddes med att SKMA:s ordförande Ulrika Knutson hälsade välkommen. Därefter föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitismens historiska bakgrund och samtida former och tendenser. I grupper fick deltagarna bland annat analysera antisemitiska motiv i bilder och texter på nätet, till exempel från debatten om Israel-Palestinakonflikten och kriget i Gaza.

Därefter föreläste historikern Lars M Andersson om sambandet mellan rastänkande och judefientlighet, och om antisemitismen som ”antirasismens blinda fläck”. Den första utbildningsdagen avslutades med ett panelsamtal mellan journalisterna Somar Al Naher och Erik Helmersson om blinda fläckar och politisering i debatten om antisemitism, modererat av Willy Silberstein.

Analys och diskussion om antisemitiska motiv i bilder och texter. Foto Mathan Shastin Ravid

Utbildningens andra dag inleddes med att idéhistorikern Stéphane Bruchfeld föreläste om begreppet Förintelsen, dess bakgrund och hur det idag används på olika sätt i olika sammanhang. Fokus för Bruchfelds andra pass var förnekande, förvrängning och instrumentalisering av Förintelsen, till exempel i politisk debatt. Hela utbildningen avslutades med ett panelsamtal mellan Inas Hamdan, reporter på Sydsvenskan, och Jonathan Leman, researcher och utbildare på Expo, på temat ”Antisemitism i sociala medier – hur ser den ut och hur sprids den?”. Moderator var Mathan Shastin Ravid.

Erik Helmerson och Somar Al Naher. Foto Mathan Shastin Ravid

Ett 20-tal medlemmar från olika ungdomsförbund och från olika delar av landet deltog. Utvärderingarna från utbildningen var överlag väldigt positiva. Här är några exempel på sådant som deltagarna lyfte:

Jakob Sollén Mattsson. Foto privat

”Allt har varit oerhört lärorikt och givande. Min absoluta favorit var diskussionerna om begreppet Förintelsen, hur det används på olika sätt och hur det missbrukas i olika sammanhang i debatten. Jag fick mig många tankeställare! Det är svårt att sammanfatta utbildningen, kan bara säga att den har varit väldigt viktig för mig och att jag starkt rekommenderar den.

Jag kommer att ta med mig detta vidare till mitt förbund för att vi tillsammans ska kunna bli bättre på att identifiera antisemitism. Antisemitism och andra former av rasism är problem som kräver ett brett engagemang i samhället och i politiken, vi måste försöka lösa dem över blockgränserna. Att mötas på det här sättet är ovanligt men värdefullt!”

Jakob Sollén Mattsson, vice ordförande för SSU Västerås

Zion Neva-Juoni. Foto Ludvig Hedén

”En av de viktigaste sakerna som jag tar med mig från utbildningen är kunskapen om alla kodord som används i antisemitisk propaganda idag, när folk medvetet eller omedvetet sprider fördomar och konspirationsteorier om judar.

Jag tycker också att panelsamtalen var extra intressanta, speciellt det om antisemitism i sociala medier. Bildanalysen vi gjorde under passet om nutida antisemitism, med exempel från nätet, var en annan höjdpunkt. Den här utbildningen har varit oerhört lärorik.”

Zion Neva-Juoni, ordförande för CUF Dalarna

Christoffer Andersson. Foto privat

”Det var extremt intressant med de idéhistoriska inslagen. Det är viktigt att förstå tankegångarnas och begreppens ursprung. Det tyckte jag belystes på ett utmärkt sätt under utbildningen!

Det finns också ett klart mervärde i att prata om de här frågorna på det här sättet över partigränserna, och särskilt diskussionen om hur antisemitism kan definieras och antisemitismens relation till rasism var spännande och intressant tycker jag. Jag tar med mig mycket ny och nyttig kunskap för att i framtiden bättre kunna känna igen och därmed agera mot antisemitism.”

Christoffer Andersson, förbundsstyrelseledamot i KDU

Mika Brovall. Foto Valeria Linusson

”Det var väldigt intressant allting! Jag uppskattade den teoretiska och historiska fördjupningen, och alla de praktiska exemplen på antisemitism och ’hundvisslor’ som är bra att känna till i antisemitisk propaganda. Alla föreläsare, paneldeltagare och samtalsledare höll en hög nivå och hela utbildningen kändes väldigt ’tillgänglig’ och väl anpassad för deltagarna oavsett vilken hållning man har i olika frågor, t.ex. i Israel-Palestinakonflikten.

Jag skulle säga att denna utbildning är en väldigt bra introduktion till antisemitism, och jag kommer rekommendera den till andra i mitt förbund. Jag tar med mig hur antisemitismen kan ta sig uttryck, även i vår egen rörelse, och känner mig nu mer förberedd på att bemöta och jobba mot antisemitism både i samhället och internt i vår organisation.”

Mika Brovall, förbundssekreterare för Ung Vänster

Magnus Stålberg. Foto privat

”Alla passen under utbildningen var väldigt bra, både föreläsningarna och panelsamtalen.

Särskilt lärorikt var det att fördjupa sig i den samtida antisemitismen – att få veta mer om dess idéburna bakgrund och vilka uttryck den tar sig idag.

Jag är också övertygad om att diskussionerna i gruppen var viktiga och gav mycket. Vi ser nog på antisemitism och rasism på lite olika sätt, med olika infallsvinklar, och det är alltid nyttigt att dela tankar och intryck.”

Magnus Stålberg, distriktsordförande för MUF i Örebro län

Anna Nilsson Örnestrand. Foto privat

”Jätteintressant! Föreläsarna har hållit en hög nivå med fördjupande resonemang som verkligen gjort att man fått tänka till, lyssna uppmärksamt och man har lärt sig mycket. Och blivit nyfiken på att lära sig ännu mer!

Det var bra att vi i grupper direkt fick öva praktiskt på att använda våra nya kunskaper och befästa dem, så kul att få träffa och diskutera med personer från andra förbund! Och jag tror det är ett väldigt gott tecken att diskussionerna under utbildningen direkt fortsatte efteråt bland medlemmar i vårt eget förbund och med vänner. Jag kommer definitivt rekommendera denna utbildning till alla som är intresserade!”

Anna Nilsson Örnestrand, förbundssekreterare för Grön Ungdom