SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Den 3 juni deltog Mathan Shastin Ravid och Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och medlem i SKMA, på ett möte med Deborah Lipstadt, USA:s särskilda sändebud mot antisemitism. Med på mötet var även företrädare för Forum för levande historia och Raoul Wallenberg Academy. Lipstadt besökte Stockholm för att få en lägesbild av antisemitismen i Sverige och lära sig mer om SKMA:s och andras arbete för att motverka fördomar och hat mot judar.

Stéphane Bruchfeld, Deborah Lipstadt och Mathan Shastin Ravid.