SKMA Nyhetsbrev juni 2024

I maj arrangerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, tillsammans med den österrikiska regeringen The European Conference on Antisemitism i Wien. Syftet med konferensen var att sammanföra företrädare för regeringar, EU kommissionen och judiska organisationer för att stärka samarbetet mot antisemitism.

På konferensen gav Sirpa Rautio, ny chef för FRA, en dyster bild av utvecklingen i EU. Antisemitismen ökar och förankrar sig i våra samhällen, och antalet antisemitiska incidenter har nått nivåer vi inte sett sedan vi började samla in data, sade hon.

Sirpa Rautio. Foto FRA

Rautio hänvisade också till den undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i EU, den tredje i raden, som FRA genomförde i början av 2023, alltså före Hamas terrorattack den 7/10 och kriget i Gaza.

Resultaten, som bygger på svar från 8 000 judar i 13 EU-länder, presenteras senare i år, men Rautio meddelade att runt hälften av respondenterna uppgivit att de kände oro för sin egen och närståendes säkerhet. 80 procent uppgav att de ibland undvek att på offentliga platser bära symboler som kan identifiera dem som judar. 40 procent svarade att de övervägt att utvandra på grund av de som judar upplever otrygghet.

Vår uppgift är nu att bekämpa den våg av antisemitism vi ser och de nya sätt som hatet uttrycks på, avslutade Rautio.