SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Under våren genomförde SKMA ännu en utbildning för unga om antisemitism och andra former av rasism.

SKMA:s fördjupande ungdomsutbildningar fortsätter under 2024 med en utbildning under våren samt en under hösten. Deltagarna har tidigare genomgått vår stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Ett halvår till ett år efter grundutbildningen och resan får samma ungdomar erbjudandet att under två helger i Stockholm fördjupa sig i nutida antisemitism och rasism.

Under våren deltar elever från SKMA:s grundutbildningar för Hågkomstprojektet från orter i och kring Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Gotland. Att träffa andra ungdomar med olika erfarenheter från olika delar av landet har varit något som ungdomarna och deras vårdnadshavare menar har gett utbildningarna ytterligare en dimension.

”Det har varit en mycket rolig och lärorik helg. Jag tycker det var roligt att de som sökte till kursen verkligen tycker ämnet är extra viktigt och intressant så det blev mer djupa diskussioner än vid tidigare utbildningar.”

Elev från Göteborg

Under den första utbildningshelgen föreläste Jonathan Leman från Expo om högerextremism. Samuel Nudel föreläste om konspirationsteorier och gav exempel på antisemitiska sådana, inklusive konspiratoriska myter som sprids bland annat via låttexter.

Under helgen fick ungdomarna dessutom en fördjupande workshop om antisemitism idag med SKMA:s pedagog Niclas Blom. Flera ungdomar menade att de efter SKMA:s grundutbildningar nu tydligare känner igen hur kodord och antisemitiska konspirationsteorier sprids i olika sociala medier.

Under den andra helgen behandlas islamofobi, afrofobi och antiziganism. Dessutom redovisar eleverna hemuppgifter kring olika former av rasism och vad forskning och statistik säger om dess utbredning och förekomst i Sverige.

Föreläsning med Jonathan Leman från Expo. Foto Niclas Blom

Mellan föreläsningarna hålls diskussionspass som i hög grad utgår ifrån elevernas vardag, med exempel på fördomar och rasism som drabbat dem själva eller andra i deras omgivning. Mycket tid läggs på samtal kring hur man kan identifiera och försöka bemöta antijudiska och rasistiska påståenden och attityder.

”Jag tyckte det var väldigt intressant och givande att få diskutera och reflektera, särskilt med andra ungdomar eftersom man kan relatera och förstå situationer som ofta uppstår just bland unga, till exempel i skolmiljöer. Sedan fick jag också nya perspektiv från de andra deltagarna.”

Elev från Malmö

Söktrycket till SKMA:s fördjupande utbildningar har varit högt och vi har kunnat fylla samtliga platser både för våren och hösten. Dessutom har vi redan deltagare som uttryckt önskan om att få delta i utbildningar även under 2025.