Den 24 maj publicerades en djupt osaklig och obehaglig debattartikel av Ingvar Flink i tidningen Syre med rubriken ”Judiska församlingar – ta avstånd från israelisk terror”. Flink inte bara rättfärdigade Hamas terror, han skyllde även antisemitismen på Israels politik och la ansvaret för dess spridning på judiska församlingar. ”I dag är Israels ockupation och krigföring en av orsakerna till att antisemitismen sprider sig. Ett verksamt sätt att motverka denna utveckling vore att judiska församlingar världen över tar avstånd från Israels agerande”, skrev han bland annat.

Den 28 maj kritiserade SKMA Flinks utläggningar i Syre och påpekade att de inte endast är fördomsfulla, de är även farliga. Påståenden som gör judar ansvariga för Israels politik legitimerar och riskerar att inspirera till attacker mot judar och judiska mål. SKMA kritiserade även Syres bildsättning av Flinks text, ett foto från en demonstration i Los Angeles 2009 med ett plakat med texten ”Difference Between Warsaw Ghetto & Gaza? 70 years”. Likställanden mellan Gaza och Förintelsen förvanskar och relativiserar nazismen och folkmordet på Europas judar. Projektionen av nazismen och Förintelsen på Israel eller judar är därtill, sedan tidig efterkrigstid, ett återkommande inslag i antisemitiska diskurser.

Efter SKMA:s kritik valde Syre att byta ut bilden till Flinks text, och den 2 juni publicerade man följande kommentar från redaktionen:

SKMA har kritiserat denna artikel och publiceringen. En fri och skarp debatt kring Israels agerande och andra brännande frågor är viktigt på vår debattsida och åsikter som vi inte delar ska förstås också ges utrymme. Med det sagt, det går att debattera, kritisera och även rapportera om Israel utan att falla in i, eller ens närma sig, antisemitiska troper, svepande beskrivningar eller bilder, som ger näring åt existerande fördomar mot judar eller andra minoriteter. Rapportering och debatt kring Israels krigsföring och rapportering om olika staters brott mot mänskliga rättigheter är ett av Syres huvudfokus och kommer så förbli. Vi har tagit till oss av SKMAs kritik och utifrån det bytt ut bilden. Vi kommer att genomföra en fortbildning kring antisemitismens historia, dess bildspråk och återkommande kodord för att i fortsättningen ha det i ryggmärgen när legitim kritik grumlas av antisemitiska troper.

Det är bra att Syre inser problemet och meddelar att man tar åt sig av kritiken, samt att man tar initiativ för öka kunskapen internt om antisemitism. SKMA har erbjudit Syre sin hjälp med den fortbildning som tidningen planerar att genomföra.

SKMA