SKMA Nyhetsbrev juni 2024

”Det finns ett starkt behov av att separera det politiska från det fördomsfulla, det legitima från det hatiska. De antijudiska idéer, språk och bilder som vällde fram efter den 7 oktober 2023 uppfanns inte under dessa febrila dagar och veckor: de skapades för länge sedan, ofta på platser långt ifrån Israel och Gaza, och de har kunnat iakttas otaliga gånger dessförinnan. De antisemitiska plakaten och memerna i sociala medier är blott de senaste versionerna av månghundraåriga myter och anklagelser som ingår i vårt kulturella DNA, en inneboende och sällan erkänd aspekt av den värld vi alla lever i.”

Dave Rich

brittisk historiker, i webbtidningen Fathom, maj 2024