Den 24 maj publicerades en debattartikel av Ingvar Flink i tidningen Syre med rubriken ”Judiska församlingar – ta avstånd från israelisk terror”. Det är en djupt osaklig och obehaglig text. Flink inte bara rättfärdigar Hamas terror, han skyller även antisemitismen på Israels politik och lägger ansvaret för dess spridning på judiska församlingar. ”I dag är Israels ockupation och krigföring en av orsakerna till att antisemitismen sprider sig. Ett verksamt sätt att motverka denna utveckling vore att judiska församlingar världen över tar avstånd från Israels agerande”, skriver han.

Artikeln i Syre

Israel-Palestinakonflikten har i decennier varit en faktor som kan aktivera, ge näring till och användas för att exploatera antisemitism i politiska syften. Men grundorsaken till antisemitismen står inte att finna i Israels eller judars agerande utan i historiskt och kulturellt rotade föreställningar om judar och om hur världen fungerar, idéer som även kan föras över på Israel.

Att påstå att antisemitismen orsakas av Israels agerande och att hävda att judar för att slippa utsättas för hat och våld måste ta avstånd från Israels politik – ett påstående som antyder att judar kollektivt bär ansvar för Israels handlingar – är ett lika tydligt som vanligt exempel på just antisemitism. Den som har svårt att förstå det kan fundera över hur hen skulle reagera på påståendet att rasismen mot svarta i Europa och USA orsakas av Etiopiens politik och krigföring – eller att islamofobin orsakas av Syriens eller Irans agerande och att muslimer i Sverige för att motverka den måste ta avstånd från dessa staters politik.

Flinks utläggningar är dock inte bara fördomsfulla, de är även farliga. Påståenden som gör judar ansvariga för Israels politik legitimerar och riskerar att inspirera till attacker mot judar och judiska mål.

Syre gör inte saken bättre genom att bildsätta Flinks text med ett foto från en demonstration i Los Angeles 2009 med ett plakat med texten ”Difference Between Warsaw Ghetto & Gaza? 70 years”. Likställanden mellan Gaza och Förintelsen förvanskar och relativiserar nazismen och folkmordet på Europas judar. Projektionen av nazismen och Förintelsen på Israel eller judar är därtill, sedan tidig efterkrigstid, ett återkommande inslag i antisemitiska diskurser.

SKMA