SKMA Nyhetsbrev mars 2024

Tillsammans med Riksdagens nätverk mot antisemitism arrangerade SKMA ett seminarium i riksdagen om den antijudiska vågen efter den 7 oktober.

Den 13 december 2023 arrangerade SKMA ett seminarium i riksdagen om antisemitism tillsammans med Riksdagens nätverk mot antisemitism. Nätverket leds av Magnus Manhammar (S), Martin Ådahl (C), Joar Forssell (L) och Carl Nordblom (M), och inbjudan till seminariet gick ut till alla riksdagens ledamöter.

Seminariet öppnades av Magnus Manhammar och Martin Ådahl, varpå SKMA:s ordförande Ulrika Knutson höll ett inledningstal. Därpå följde en föreläsning om samtida antisemitism av Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA. I föreläsningen belystes den förstärkta antijudiska strömning som i stora delar av världen följt på Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober och det efterföljande Gazakriget, och dess avtryck i Sverige i form av hatbrott, trakasserier, hot och spridning av hat och konspirationsteorier i sociala medier. Föreläsningen gav även en bredare bild av utvecklingen under senare decennier och beskrev den samtida antisemitismens centrala föreställningar, språk och politiska kontexter.

SKMA:s ordförande Ulrika Knutson inledningstalade. Foto Mathan Shastin Ravid

Efter Bachners föreläsning gav SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid en presentation av kommittén och dess verksamhet, med fokus på SKMA:s mediebevakning, opinionsbildning och utbildningsverksamhet. Seminariet avslutades av Ulrika Knutson, Joar Forssell och Carl Nordblom. Ca 25 ledamöter deltog, och alla riksdagens partier fanns representerade.