SKMA Nyhetsbrev mars 2024

Den 1 juli 2022 inrättades Sveriges nya museum om Förintelsen i Stockholm. En viktig utgångspunkt för museet är berättelser från överlevande som kom till Sverige. Genom de skildringar och föremål som skänkts till museet vill man föra vidare historien om Sverige och Förintelsen.

I december 2023 kontaktade museet SKMA med önskan om en intern fortbildning för anställda vid museet för att öka kompetensen om antisemitism, bland annat i relation till dagens medieklimat och utvecklingen i sociala medier. Den 20 februari gästades museet av Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, som föreläste dels om antijudaismens och antisemitismens historiska utveckling, dels om samtida antisemitism, inklusive utvecklingen efter den 7 oktober 2023. Ca 20 personer deltog.