SKMA Nyhetsbrev mars 2024

Terrorhotet mot Sverige bedöms vara högt. Attentatshotet under 2024 kommer sannolikt främst från individer som agerar ensamma alternativt i mindre grupper och är motiverade av våldsbejakande islamism alternativt våldsbejakande högerextremism. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2024.

I rapporten framhålls bland annat att kriget mellan Israel och Hamas har ”förstärkt hotbilden mot judiska och israeliska mål i västvärlden från både våldsbejakande islamister och våldsbejakande högerextremister.” NCT skriver att terrorgruppen al-Qaida har framställt Gazakriget som en del av ett påstått krig väst skulle bedriva mot islam och uppmanat anhängare att särskilt attackera israeliska och judiska mål. Även IS har uppmanat till angrepp mot sådana mål.

Vidare påpekas att även i ”våldsbejakande högerextrema sammanhang har Hamas attacker lovordats och våldet mot båda sidor har hyllats och tagits som intäkt för en kommande revolution mot en påstådd judisk världsordning.”