Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

Den 13 maj arrangerar SKMA i samarbete med Forum för levande historia en fortbildning som syftar till att stärka lärares kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier, mytbildningar och bilder. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till de som är anmälda dagen före fortbildningen.

Fortbildningen riktar sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- som högskoleförberedande program, skolledning och annan skolpersonal, fritidspedagoger och andra som möter i elever i sin yrkesutövning.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om antisemitism med särskilt fokus på antisemitiska konspirationsteorier, mytbildningar och bilder i historien och idag. Deltagarna kommer även att med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i skolan.

Klicka här för program och anmälan