Skärmavbild från Dagen

Enligt uppgifter i tidningen Dagen valde Höganäs kommun i år att avstå från att högtidlighålla Förintelsens minnesdag den 27 januari med hänvisning till kriget i Gaza. I en intervju i Dagen förklarar Anneli Sjöborg, förvaltningschef på kultur- och fritidskontoret på Höganäs kommun, beslutet med att konflikten som pågår mellan Israel och Hamas gör att ett högtidlighållande av Förintelsens minnesdag ”kan uppfattas som att vi som kommun tar ställning eller väljer sida”.

I artikeln i Dagen intervjuas även Péter Kovács (M), kommunfullmäktiges ordförande i Höganäs kommun. På en fråga från Dagen om det är sakligt att uppfatta uppmärksamheten kring Förintelsen som ett ställningstagande i det pågående kriget i Mellanöstern så svarar han nej. Men även Kovács säger i intervjun att ”det kan finnas en risk att man förknippar en sådan här minnesdag med favorisering av någon i den rådande konflikten mellan Israel och Palestina”. ”Det har inte med vartannat att göra”, fortsätter han, ”men jag har förståelse för att det skulle kunna finnas folk, särskilt palestinier, som kan uppfatta det så.” Till Dagen säger han slutligen att han tror och hoppas att ”vi inte är i det här läget om ett eller två år” och att Höganäs kommun då kanske kan uppmärksamma Förintelsens minnesdag ”mer öppet” igen.

Den 29 januari skrev vi om de propalestinska demonstrationer som ägt rum utanför Stora synagogan i Stockholm på Förintelsens minnesdag samtidigt som en minnesstund ägde rum i synagogan. Att hålla antiisraeliska manifestationer framför en synagoga är att utpeka judar som kategori som ansvariga för Israels politik, det är en typ av kollektivt skuldbeläggande som är en grundläggande beståndsdel i all antisemitism. På samma sätt leder den motivering till beslutet som Höganäs kommun för fram till att judar – inklusive offren för Förintelsen – görs ansvariga för Israels politik. Det är fullständigt oacceptabelt och måste fördömas.

SKMA