Lena Jersenius. Foto Björn Edwardsson.

Varje år, i samband med Förintelsens minnesdag, delar Michael A. Frieds stiftelse ut Hédi Frieds lärarstipendium till en eller flera pedagoger som med utgångspunkt i Förintelsens historia arbetar med frågor som rör grundläggande demokratiska värden med syftet att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism.

På sin hemsida skriver stiftelsen att man genom stipendiet vill uppmuntra pedagoger som på ett kreativt sätt stimulerar unga människor att reflektera över sin världsbild, individens eget ansvar och över konsekvenserna av antisemitism, rasism och andra icke-demokratiska ideologier.

En av årets vinnare är Lena Jersenius. Hon är mångårig medlem i kommittén och var länge kanslichef på SKMA. Numera är Lena bl.a. projektledare för Hågkomstprojektet, SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism för högstadieelever och lärare runtom i landet. Inte minst som ledare och guide för studieresor till Förintelsens platser i Polen och andra delar av Central- och Östeuropa har Lena sedan 1990-talet utbildat tusentals ungdomar och vuxna.

Motivering till årets lärarstipendium lyder:

Lena är öppen, inkluderande och generös i att dela sina djupa kunskaper om Förintelsens historia. Under lång tid har hon arbetat med att fortbilda och folkbilda samt att bygga projekt som ska säkerställa att kunskapen kan bäras vidare. Hon har varit en pionjär inom undervisning om Förintelsen. Med sin pedagogiska förmåga har hon hittat ett sätt att förmedla lärdomar som når fram. Michael A. Frieds stiftelse vill på detta sätt uppmärksamma Lena Jersenius fortbildande insatser och oerhörda engagemang i dessa frågor!

Lena Jersenius kommer att motta stipendiet vid en ceremoni i Stockholm den 6 februari.