SKMA Nyhetsbrev december 2023

Med anledning av den ökade antisemitismen efter den 7 oktober har SKMA gjort ca 30 uttalanden i olika medier. Kommittén har även försett ett stort antal journalister och politiker med information och bistått lärare och föräldrar med råd om hur de kan agera när elever utsätts för antisemitism i skolan.

SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid har inbjudits till möten med bland andra kulturminister Parisa Liljestrand, socialminister Jakob Forssmed, jämställdhetsminister Paulina Brandberg, utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm. Samtal har även förts med Emilia Bjuggren, skolborgarråd i Stockholms stad.

Shastin Ravid har föreläst om antisemitism på ett möte med rådet för trossamfund på socialdepartementet med liksom vid ett möte på Rosenbad med arbetsgruppen ”Samling för judiskt liv”, och deltagit i ett sakråd på arbetsmarknadsdepartementet om det nationella arbetet mot rasism.

Den 13 december arrangerade Riksdagens nätverk mot antisemitism i samverkan med SKMA ett seminarium i riksdagen på temat ”Antisemitism i Sverige – ett växande problem”.