Förekomsten av antisemitism i sociala medier är omfattande och har allvarliga följdverkningar. För att fördjupa kunskapen om och förstärka arbetet mot antisemitismen arrangerade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en halvdagskonferens i Stockholm den 8 november 2023. Centrala frågor för konferensen var: Hur ser spridningen av antisemitism i sociala medier ut? Vilken roll spelar de sociala mediernas teknologi, verktyg och funktionssätt för utvecklingen? Vilka antijudiska stereotyper och konspirationsteorier sprids online och vilka likheter och skillnader finns mellan antisemitisk propaganda i olika politiska miljöer? Hur kan antisemitism i sociala medier motverkas?

Föreläsare var Monika Hübscher, doktorand vid universitetet i Haifa, Israel, forskare inom projektet ”Antisemitism and Youth” vid universitetet i Duisburg-Essen, Tyskland, och medredaktör för Antisemitism on Social Media (2022), samt Jakob Guhl, researcher vid the Institute for Strategic Dialogue i London, Storbritannien, som bland annat forskat om antisemitism och förintelseförnekelse online. Hübshers föreläsning belyste antisemitism på sociala medier och hur den bland annat påverkas och förstärks av algoritmer. Guhls föreläsning handlade om antisemitiska koder, myter och konspirationsteorier i olika onlinemiljöer.

Efter föreläsningarna följde två panelsamtal med frågestunder. Första panelsamtalet var mellan Monika Hübscher och Jakob Guhl, moderator var historikern Karin Kvist Geverts. Konferensen avslutades med ett panelsamtal om antisemitism i sociala medier i en svensk kontext. Panelen bestod av Daniel Poohl från Expo, Evin Ismail från Försvarshögskolan samt Hannah Pollack Sarnecki och Katie Cohen från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), moderator var SKMA:s ordförande Ulrika Knutson.

Konferensen riktade sig framför allt till journalister, politiska beslutsfattare, forskare, lärare samt myndigheter och organisationer som arbetar med att förebygga och motverka rasism och politisk extremism. Konferensen genomfördes med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse och i samverkan med Forum för levande historia och The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS). Ca 130 personer deltog.

Här nedan kan man ta del av föreläsningarna och panelsamtalet med Hübscher och Guhl (det svenska panelsamtalet filmades inte).