SKMA Nyhetsbrev december 2023

I kölvattnet på Hamas terrordåd i Israel den 7 oktober och det påföljande kriget har Sverige upplevt en tydligt förstärkt antisemitism. För att undersöka hur svenska judar upplever situationen lät Judiska centralrådet analysföretaget Infostat göra en enkätstudie bland vuxna medlemmar i de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Undersökningen bygger på svar från 690 medlemmar och genomfördes i mitten av november.

71 procent av de svarande upplever att det blivit mycket otryggare att leva med öppen judisk identitet i Sverige under den senaste månaden. Flertalet respondenter bär inte judiska symboler offentligt och otryggheten inför att göra det är utbredd. Mer än fyra av fem känner otrygghet inför att bära judiska symboler.

80 procent uppger att det finns områden i Sverige som de upplever som otrygga på grund av antisemitism. I öppna svar nämns framför allt Malmö, förorter med en stor befolkning med ursprung i Mellanöstern liksom storstäder generellt.

Närmare 80 procent tror att otryggheten kring att leva med öppen judisk identitet kommer att försämras något eller påtagligt under kommande år. 46 procent av de svarande uppger att de under den senaste tiden har diskuterat möjligheten att flytta från Sverige. För fyra av fem som uppgivit detta är antisemitismen den dominerande orsaken.

57 procent anser att makthavares förståelse av antisemitismens karaktär och omfattning i Sverige är bristfällig. 68 procent tycker att makthavare gör för lite för att motverka antisemitism.