SKMA Nyhetsbrev december 2023 

”Pedagogiskt arbete mot antisemitism” är en ny kurs vid Göteborgs universitet som sedan hösten 2023 ges av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet i samarbete med Institutionen för pedagogisk kommunikation och Forum för levande historia. SKMA har haft en rådgivande roll i planeringen av kursen.

Kursen riktar sig till lärare och pedagogisk/undervisande personal med syftet att ge både grundläggande och fördjupande kunskaper om antisemitism utifrån ett historiskt, samtida och socialpsykologiskt perspektiv samt pedagogiska verktyg för undervisning i ämnet.

Vid den första träffen i september föreläste bl.a. Lars M Andersson, lektor i historia och medlem i SKMA, om antisemitismens historia, och Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, om antisemitism bland muslimer i historia och nutid.

Niclas Blom föreläser. Foto Richrad Millings

Under kursens andra träff föreläste bl.a. Mirjam Katzin, forskare och Malmö stads samordnare mot antisemitism, om pedagogiskt arbete mot antisemitism, Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, om samtida antisemitism, och Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet, om antisemitiska konspirationsteorier.

På kursens tredje och sista träff i december föreläste Lars Dencik, professor i socialpsykologi, om socialpsykologiska perspektiv på antisemitism. Där medverkande bland andra även Niclas Blom, utbildare på SKMA, som föreläste och ledde diskussioner om undervisning om antisemitism.