SKMA Nyhetsbrev december 2023 

Den 1 november deltog ett 70-tal skolpersonal från olika delar av Göteborg på konferensen “Att erövra demokratin i vår tid”, ett samarbete mellan Göteborgs stads grundskoleförvaltning, Judiska församlingen i Göteborg, Levande Historia i Göteborg, Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Konferensen vände sig till lärare, skolledare och andra som i sin yrkesutövning på högstadiet eller gymnasiet möter svåra frågor kring värdegrund och demokrati. Fokus för konferensen i år var hur man kan undervisa om Förintelsen samt den roll som antisemitismen spelade i nazistisk ideologi och spelar i senare tiders konspirationsteorier.

Dagen inleddes med att Ola Flennegård, doktorand och lärare vid Segerstedtinstitutet, föreläste om ”Antisemitismens roll i undervisning om Förintelsen”. Efter detta föreläste Niclas Blom, pedagog och lärarutbildare på SKMA och tidigare lärare och skolledare, om ”Förvanskning av Förintelsen – ett växande problem även i skolan” och gav bland annat exempel på vad elever idag ofta möter på sociala medier.

Niclas Blom föreläser.

Efter dessa pass deltog föreläsarna i ett panelsamtal lett av Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i Göteborgs stad, med frågor från publiken. Dagen avslutades med seminarier med Samuel Engelhardt, lärare och specialpedagog, samt Camilla Sjöström, pedagog på Forum för levande historia och före detta gymnasielärare.

Niclas Blom