SKMA Nyhetsbrev december 2023

Lärare och skolledare från hela landet deltog i en fördjupande fortbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Den 16–17 oktober arrangerade SKMA en fördjupande lärarfortbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism för ca 65 lärare och skolledare från hela landet. De flesta har tidigare deltagit i grundutbildningar i Hågkomstprojektet.

Första dagen inleddes med föreläsningar av idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitism historiskt och i dag. Nästa föreläsare var Kristin Wagrell, fil. dr i kultur och samhälle, som utifrån sin undersökning om antisemitism i Stockholmsskolor från 2022 pekade på hur kunskapen om antisemitism bland lärare och skolledare ofta är låg och underströk behovet av fortbildning.

SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid berättade om antisemitiska uttryck som elever som deltagit i SKMA:s utbildningar stött på i skolmiljöer, följt av ett gruppsamtal om hur sådana uttryck kan bemötas. SKMA:s utbildare Niclas Blom gav därefter tips och råd för undervisning om antisemitism. Första fortbildningsdagen avslutades med att journalisten och författaren Kent Werne föreläste om antisemitiska konspirationsteorier.

Joanna Rubin Dranger och Ulrika Knutson. Foto Niclas Blom

Dag två började med att författaren och illustratören Joanna Rubin Dranger föreläste om visuell makt och stereotypa bilder. På det följde ett samtal mellan henne och SKMA:s ordförande Ulrika Knutson om bakgrunden till och arbetet med Rubin Drangers bok Ihågkom oss till liv (2023).

Därefter föreläste idéhistorikern Stéphane Bruchfeld om Förintelsen samt om förnekande, förvrängning och instrumentalisering av den. Fortbildningen avslutades med att scenkonstnären och kulturproducenten Anette Sallmander berättade om traumat som många andra generationens överlevande bär på.