SKMA Nyhetsbrev december 2023

Den 9 november arrangerade SKMA i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia en högtidsstund i Stockholms stora synagoga till minne av offren för Novemberpogromen i Nazityskland och Österrike 1938.

Niclas Orrenius. Foto Niklas Gårdfeldt Leavy

Minnesstunden inleddes med tal av SKMA:s ordförande Ulrika Knutson och Forum för levande historias överintendent Petra Mårselius. Därefter läste skådespelaren Hannes Meidal upp Johanna Neumanns vittnesmål från 1938. Den då 7-åriga Johanna bodde i Hamburg i Tyskland under Novemberpogromen. Minnesstundens huvudtalare var journalisten Niklas Orrenius. (Läs hans tal här.)

Musik framfördes av Semmy Stahlhammer, violin, Isabel Blommé, cello, och Mira Blommé Stahlhammer, sång.

I samband med minnesstunden delade SKMA även ut 2023 års Elsapris till Judiska ungdomsförbundet (JUS) för ”dess betydelsefulla insatser för att motverka antisemitism och upplysa om judiskt liv och identitet i Sverige”. (Läs mer om Elsapriset till JUS här.) Minnesstunden avslutades med Kaddishbönen som lästes av kantor Yuval Hed.