Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2023 ska tilldelas Judiska ungdomsförbundet (JUS). Motiveringen lyder:

2023 års ELSA-pris tilldelas Judiska ungdomsförbundet (JUS) för dess betydelsefulla insatser för att motverka antisemitism och upplysa om judiskt liv och identitet i Sverige. Med utgångspunkt i en konsekvent antirasistisk hållning har JUS via sociala medier och på andra sätt ihärdigt synliggjort, bemött och ökat medvetenheten om fördomar och hat som drabbar svenska judar. Och med Instagramkontot ”Stolt jude” och med boken med samma titel, som utkom 2022, har JUS, med sikte framför allt på unga, spridit kunskap om den judiska minoritetens mångfald och erfarenheter.

Pristagaren

JUS styrelse.

Judiska ungdomsförbundet (JUS) är en partipolitisk obunden ideell paraplyorganisation vars syfte är att främja judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige genom att stödja sina medlemsföreningar ekonomiskt och administrativt samt företräda dem i medier och i möten med politiker och beslutsfattare. JUS är väldigt aktiva på sociala medier, inte minst via sitt konto på X (tidigare Twitter).

I denna intervju med JUS ordförande Hanna Nir kan man läsa mer om hur JUS arbetar med sociala medier och om den antisemitism de möter och bemöter: Stödet vi får ger oss hopp. Intervju med Hanna Nir, Judiska ungdomsförbundet

Att vara jude ska enligt JUS vara förknippat med stolthet och glädje. För att uppmärksamma och synliggöra den judiska minoriteten driver JUS därför bl.a. Instagramkontot ”Stolt jude”, som även blivit en bok. Utifrån unga judars egna berättelser visar ”Stolt jude” vad det innebär att vara jude i Sverige idag och hur oändligt många olika sätt man kan vara det på. Boken har hittills getts ut i över 15 000 exemplar, de senaste upplagorna i samarbete med Skolverket, och används som underlag i undervisningen i skolor runtom i Sverige.

ELSA-priset

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med högtidsstunden till minne av offren för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”). ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Läs mer om ELSA-priset.

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren: info@skma.se och 08-6676090.

Se pressmeddelande