Vågen av antisemitism som bröt ut efter Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober och det efterföljande Gazakriget är kraftfull. Den har lämnat avtryck i stora delar av världen, även i Sverige. Även om utbrottet av allt att döma är starkare och mer omfattande än tidigare antijudiska eruptioner som triggats av Israel-Palestinakonflikten finns tydliga likheter med dessa. Det gäller inte minst de antisemitiska troper och falska historiska analogier som används och som i vissa sammanhang presenteras, ursäktas och rättfärdigas som ”kritik av Israel”.

Här följer ett antal artiklar och sammanställningar som SKMA publicerat och som belyser den antisemitism och historieförvanskning som kom till uttryck i samband med Israel-Gazakrigen 2009, 2014 och 2021:

Inte bara vanlig demagogi. (2009)

Europas mörka sommar. Antisemitism i skuggan av Gazakriget (2014)

Judehat i debatten om Gazakriget. En dokumentation av antisemitiska kommentarer på Stefan Löfvens Facebooksida (2014)

Judehat i debatten om Gazakriget – del 2. En dokumentation av antisemitiska kommentarer på Mikael Wiehes Facebooksida (2014)

Hätsk antisemitism i kölvattnet på Israel-Gazakriget (2021)

SKMA