Ledare SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Det är tunga tider. Judenheten och alla dess vänner i världen har sorg. De flesta svenska judar är direkt berörda via släktingar och vänner. Alla känner vi stor oro. Det är också en sorgens tid för alla förhoppningar om en snar fred mellan israeler och palestinier.

Den 7 oktober inledde terrororganisationen Hamas en massiv attack mot Israel. I skrivande stund har över 1200 israeler mördats, i huvudsak civila. Bland de döda finns barn, kvinnor och åldringar. I en massaker på en musikfestival i södra Israel mördades 260 personer, framför allt ungdomar. Ytterligare hundratals människor dödades på kibbutzer och i andra samhällen. Mer än hundra israeler togs som gisslan, bland dem många kvinnor och barn.

Attacken den 7 oktober är det den största enskilda massakern på judar efter andra världskriget, någonstans i världen.

Den palestinska terrororganisationen Hamas har stolt tagit på sig dådet. Hamas är en islamistisk och uttalat antisemitisk rörelse. Man vill utplåna staten Israel och försvarar sina dåd med argument om rättfärdigande  ”självförsvar”. Israel har svarat på terrorn med att förklara krig mot Hamas. Ett stort antal mål i Gaza har attackerats, med många civila dödsoffer och skadade, och stor materiell förödelse som följd. Såväl i Israel som i Gaza har även svenska medborgare rapporterats döda eller saknade.

Vi vet sedan länge att antisemitismen tenderar att förstärkas i samband med att den israelisk-palestinska konflikten eskalerar. Detta avspeglas i hatbrott, förekomst av antisemitiska slagord vid demonstrationer och spridning av antijudisk propaganda i sociala medier.

Det är för tidigt att säga hur följdverkningarna kommer att bli den här gången, men med tanke på våldets omfattning, på terrorns och våldsamheternas extrema art och den stora mediala exponeringen, är det svårt att tro att inte reaktionerna kommer att bli starka även denna gång.

Antisemitiska reaktioner på händelserna har redan rapporterats från många länder. Även i Sverige ser vi sådana reaktioner. I sociala medier hyllas Hamas terrorister som folkhjältar, där sprids uppmaningar om att döda judar, konspirationsteorier om att ”sionister” styr medierna, påståenden om att ”judarna inte tog lärdom av Förintelsen” eller att judar nu upprepar Nazitysklands brott. Just kopplingarna mellan dagens händelser och Förintelsen intensifieras. Det både förminskar folkmordet på Europas judar och förringar det faktum att antisemitisk förföljelse är ett mycket äldre fenomen, inte förbehållet nittonhundratalet.

Säkerheten kring synagogor och judiska skolor har stärkts i en rad länder, däribland Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien. Även i Sverige har vaksamheten och säkerhetsrutinerna vid judiska institutioner skärpts. TV4 rapporterar att judiska förskolor i Stockholm av säkerhetsskäl ställt in vissa utomhusaktiviteter. Många svenska judar vittnar om rädsla för en ökad antisemitism.

Sedan tidigare finns en tydlig hotbild mot judiska mål i Sverige. Nationellt centrum för terrorhotbedömning skriver att hotet främst kommer från ensamutövande aktörer som motiveras av våldsbejakande islamism eller våldsbejakande högerextremism. I båda fallen nämns judiska institutioner som potentiella måltavlor för terrorattacker. Och i båda fallen torde tilltänkta förövare vara påverkade av den massiva mediala bevakningen av extremt våld, hat och polarisering.

Det är av yttersta vikt att polis och rättsvårdande myndigheter gör vad som krävs för att skydda judiska institutioner i Sverige. Politiker och andra opinionsbildare måste göra klart att antisemitiska yttringar är oacceptabla och aldrig kan rättfärdigas med hänvisning till staten Israel. På samma sätt är det oacceptabelt att hot och hat mot muslimer skulle kunna rättfärdigas med hänvisning till islamism eller Hamas terrordåd.

Ulrika Knutson

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism