SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

SKMA deltar i ett utbildningsprojekt mot rasism som riktas unga och som bedrivs av Fryshuset och den franska organisationen Coexisters.

Young Antiracist Initiatives for the Future (YAIF) är namnet på ett nytt EU-finansierat projekt som Fryshuset i Stockholm bedriver tillsammans med den franska organisationen Coexisters. Syftet med projektet är att unga från Sverige och Frankrike med olika religiösa, etniska och kulturella bakgrunder genom kunskapsutbyte och samarbete ska stärkas i sitt antirasistiska ledarskap. Slutmålet är att deltagarna ska utveckla ett eget antirasistiskt projekt på utvalt tema.

För att öka deltagarnas kunskap i relevanta ämnen filmas föreläsningar med experter från olika länder. I juni medverkade jag med en föreläsning som gav en introduktion till ämnet antisemitism. I september ägde ett uppföljande digitalt seminarium rum, där deltagarna i projektet kunde ställa frågor utifrån de filmade föreläsningar som de tagit del av. Fokus för seminariet var både antisemitism och muslimfientlighet. Den andra föreläsaren som deltog var den franska sociologen Samia Hathroubi, som föreläst om islamofobi.

Mathan Shastin Ravid i det digitala seminariet i september.

Diskussionen berörde bland annat likheter och skillnader mellan antisemitism och islamofobi, hur olika former av rasism ofta hänger ihop och kan förstärka varandra, och hur judar och muslimer i många fall har liknande erfarenheter av att utsättas för hat och hot och ibland känner en rädsla för att vara öppna med sina identiteter. Men vi pratade också om skillnaderna mellan dessa företeelser och riskerna med att klumpa ihop olika former av gruppfientlighet och beskriva dem som identiska, inte minst i skolundervisningen.

När det gäller hur problemen kan motverkas lyftes mötesplatser för och allianser mellan olika utsatta grupper fram som goda initiativ, men framför allt betonades det stora behovet, både i Sverige och Frankrike, av mer utbildning om antisemitism och islamofobi då kunskapsnivån hos många ofta är låg. Det blev ett mycket intressant samtal där åhörarna var mycket delaktiga och bidrog med sina egna erfarenheter och reflektioner. Den 14 november är det dags för ännu ett seminarium, då jag kommer träffa en ny grupp deltagare inom projektet.

Mathan Shastin Ravid