SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

I fyra decennier har SKMA varit en ledande aktör i arbetet mot fördomar och hat mot judar. Som en följd av att antisemitismen blivit tydligare har verksamheten över tid vuxit och intensifierats. Några nedslag i SKMA:s historia.

I år är det 40 år sedan Svenska kommittén mot antisemitism bildades. Att SKMA fyller jämnt är egentligen inget att glädjas över då det understryker att behovet av att bekämpa fördomar och hat mot judar och upplysa om Förintelsen är fortsatt stort. Antisemitismen utgör idag ett allvarligare problem än på länge samtidigt som minnet av Förintelsen allt oftare missbrukas och förvanskas i politiska syften.

Men det finns också positiva tecken. Jämfört med tidigare finns i Sverige idag en större medvetenhet om dessa problem och antijudiska yttringar möter oftare kritik. Olika regeringar, kommuner och andra aktörer har också initierat satsningar för att motverka rasism och antisemitism, och öka kunskapen om Förintelsen. I detta arbete har SKMA spelat och fortsätter att spela en central roll.

Grundandet av SKMA 1983 skedde mot bakgrund av en tydligare förekomst av antijudiska yttringar i debatten om Israel. Vid denna tid bestod kommittén av en liten grupp individer som ideellt arbetade med att upplysa om och bilda opinion mot den samtida antisemitismen. 1987 utgavs skriften ”Det börjar med judarna” i just detta syfte.

1987 inledde även närradiostationen Radio Islam sina sändningar i Stockholmsområdet och spred ett öppet och grovt judehat. Sändningarna uppmärksammades och kritiserades av SKMA, Per Ahlmark och ett fåtal andra framför allt judiska röster, men i den bredare debatten var tystnaden länge påtaglig. Samtidigt försvarade en rad namnkunniga opinionsbildare radiostationens budskap som ”kritik av Israel”.

1988 anmälde SKMA Radio Islam för hets mot folkgrupp, men JK valde att inte åtala.* Det ledde till att kommittén samma år publicerade statsvetaren Svante Hansson granskning ”Antisemitisk närradio”. På grundval av en ny anmälan från SKMA väckte JK 1989 åtal mot stationens ansvarige utgivare Ahmed Rami. Rami fälldes för hets mot folkgrupp och dömdes till fängelse. 1993 gav SKMA i samarbete med Bonniers ut antologin ”Det eviga hatet” som behandlade Radio Islam-affären.

SKMA var genom publiceringen av sociologen Julian Ilickis skrift ”Att urskulda antisemitism” 1993 och på andra sätt även drivande i belysningen av hur försvarets vittnen under rättegången mot Radio Islam, professorerna Jan Hjärpe och Jan Bergman, försvarat antisemitiska yttranden som politisk kritik, hädelse eller sanna påståenden, och hur Bergmans agerande försvarades av teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Under 1990-talet inrättade SKMA ett kansli och ett mer systematiskt arbete med att upplysa om och motverka antisemitism inleddes. I fokus stod inte minst den växande högerextrema rörelsen. Kommittén lämnade in den första anmälan till JK om rasistisk hets i vit makt-låtar, vilken resulterade i en fällande dom. För att öka kunskapen om sk. historierevisionistisk propaganda gav SKMA 1995 ut idéhistorikern Stéphane Bruchfelds skrift ”Förnekandet av Förintelsen”.

Under 1990-talet inledde SKMA även en omfattande utbildningsverksamhet. Med stöd från olika regeringar förmedlades forskningsbaserad kunskap om antisemitism, rasism, nazismen och Förintelsen till lärare, journalister och andra yrkesgrupper.

Sedan millennieskiftet har såväl antisemitismen som andra former av rasism blivit tydligare både i Sverige och omvärlden. Som ett svar på denna utveckling har SKMA:s verksamhet vuxit och intensifierats. Genom bevakning och opinionsbildning uppmärksammas och bekämpas antijudiska yttringar. Och genom en rikstäckande utbildningsverksamhet, konferenser, nyhetsbrev och sociala medier sprider SKMA kunskap om antisemitism, rasism och Förintelsen, och om hur fördomar och hat kan förebyggas och motverkas.

Genom bland annat utbildningsverksamhet och konferenser sprider SKMA kunskap om antisemitism, rasism och Förintelsen.

Tiotusentals lärare, poliser, politiker och andra har deltagit i SKMA:s utbildningar. Bara sedan 2018 har över 1 500 elever och lärare från fler än 200 skolor runtom i landet utbildats inom ”Hågkomstprojektet”, en satsning som erhållit stöd av olika regeringar och som även inbegriper studieresor till Förintelsens minnesplatser i Polen. I många skolor används de digitala undervisningsmaterialen ”Antisemitism – då och nu”, som utvecklats i samverkan med Forum för levande historia, och ”Eternal Echoes”, som framtagits med stöd av EU.

Efter 40 år har SKMA en unik erfarenhet och kunskap, och är sedan länge en ledande aktör i arbetet mot antisemitism och för upplysning om folkmordet på Europas judar. SKMA har sedan lång tid även ett nära samarbete med Forum för levande historia och andra inom området framträdande nationella och internationella utbildnings- och forskningscentra.

SKMA

*I en tidigare version stod att JK inte väckte åtal med ”motiveringen att budskapet utgjorde legitim kritik”. Det var fel. Texten har korrigerats. 

Läs också: ”En omistlig resurs”. Röster om SKMA