SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Regeringens budget för 2024, som presenterades i september, innehåller fortsatta satsningar på utbildning om antisemitism och Förintelsen. Kulturminister Parisa Liljestrand tillkännagav att sex miljoner kronor per år under perioden 2024–2026 kommer att avsättas för så kallade hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

Parisa Liljestrand. Foto Johannes Frandsen, Regeringskansliet

SKMA har under flera år erhållit regeringsbidrag till denna typ av utbildningar, som riktar sig främst till elever och lärare på högstadieskolor. Det handlar både om studieresor till Förintelsens platser och seminarier om antisemitism och andra former av rasism.

”Det är mycket glädjande att SKMA:s satsning verkar kunna fortsätta”, sade SKMA:s ordförande Ulrika Knutson i en kommentar. ”Vid det här laget har mer än 2 000 elever och lärare från hela landet genomgått våra regeringsstödda utbildningar, med goda resultat. Det är värdefullt och viktigt att SKMA kan fortsätta nå ut till skolorna för att öka kunskapen om Förintelsen och antisemitismens och rasismens former och konsekvenser, genom historien och i vår samtid”.

Kulturministern meddelade vidare att statsbidragen för säkerhetshöjande åtgärder som skyddar judiska församlingar och andra trossamfund förstärks. I budgeten föreslås dessutom att myndigheten Forum för levande historia tilldelas en miljon kronor för att göra en ny undersökning av antisemitiska attityder och för utbildningsinsatser för att motverka antisemitism.

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering tillförs 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026.