SKMA Nyhetsbrev oktober 2o23

I SKMA:s Nyhetsbrev i juni uppmärksammades hur Tesla-grundaren och ägaren till X (tidigare Twitter) Elon Musk sprider antisemitiskt färgade budskap som är vanliga i högerradikala miljöer. Detta har fortsatt.

I början av september blev den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen Anti-Defamation League, ADL, måltavla för en omfattande antisemitisk kampanj från högerextrema konton på X under hashtaggen #BantheADL. Uppmaningen att stänga av ADL förgicks av att organisationen på nytt uppmanat X att stoppa spridningen av vit makt-propaganda, antisemitism och rasism på plattformen.

Musk reagerade med att dels uttrycka stöd för hatkampanjen, dels hävda att ADL genom sin kritik mer än någon annan orsakade antisemitism på X. Med andra ord lät han förstå att judar – kampanjen var tydligt riktad mot ADL som en judisk organisation – själva bar skulden till judehat.

Musk, som även tidigare underblåst högerradikala, antisemitiska konspirationsteorier som utpekar den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros som en ondskefull, omnipotent drivkraft bakom globala skeenden, uttryckte den 17/9 stöd för ett inlägg på X som påstod att migrationen från Afrika till EU var en ”Soros-ledd invasion”. I en kommentar tillade Musk att Soros eftersträvade ”den västerländska civilisationens undergång”.

Trumpkampanjen sprider konspirationsteorier om president Biden som en marionett för Soros.

Även Donald Trump fortsätter att sprida antisemitiska troper och rikta hotfulla uttalanden mot judar. I samband med det judiska nyåret i september spred Trump ett meddelande som anklagande ”liberala judar”, det vill säga den stora majoriteten amerikanska judar som röstade på president Biden, för att ha ”röstat för att förstöra USA & Israel”, med tillägget ”Vi får hoppas att ni lärt av ert misstag”.

I somras avslöjade ADL att Trumpkampanjen inför presidentvalet 2024 i insamlingsutskick använde en bild som framställde Biden som en marionett för Soros. ”Detta är antisemitiska troper om judisk makt och en inkörsport till hårdfört antisemitiska konspirationsteorier”, kommenterade ADL.