SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Trots återkommande kritik fortsätter stora nätbokhandlare att sälja nazistisk och antisemitisk propaganda, utgiven av högerextrema förlag. Det är ett aktivt val som både är oansvarigt och farligt, skriver Mathan Shastin Ravid.

Den 8 augusti uppmärksammade Aftonbladet att Adlibris, Nordens största bokhandel, sålt Adolf Hitlers Mein Kampf, utgiven av det högerextrema förlaget Midgård Records. Enligt Expo är Midgård Records Sveriges största distributör av vit makt-propaganda.

På Adlibris sajt marknadsfördes Mein Kampf med en propagandatext från Midgård Records som hyllade både boken och dess författare. Bland annat beskrevs Hitler som ”en av de absolut starkast lysande stjärnorna den vita rasen åstadkommit”, vars ”tredje rike fortfarande idag, på veckobasis baktalas av medierna”. I ett mejl till Aftonbladet svarade Adlibris att ”det finns skäl att granska texten”. Senare uppmärksammade bland annat SVT att Adlibris sålt fler böcker från samma högerextrema förlag.

I granskningar i tidningen Syre i april och september framkom att även näthandelsjätten Amazon säljer och aktivt marknadsför rasideologiska och antisemitiska böcker från det nazistiska förlaget Logik, däribland The Turner Diaries av den amerikanske nazisten William Pierce, en bok som inspirerat till en rad högerextrema terrordåd.

I skrivande stund går The Turner Diaries också att köpa på Bokus, i fransk översättning. Om man föredrar nazistisk propaganda på engelska så erbjuder nätbokhandeln bland annat William Pierces Who We Are, som enligt beskrivningen på Bokus handlar om ”den vita rasens evolutionära ursprung”, ”den raskris som västvärlden genomgår i dag” och ”judiskt inflytande i Europa” (mina översättningar).

SKMA:s Mathan Shastn Ravid intervjuades av SVT 10/8 om Adlibris försäljning av Hitlers Mein Kampf.

SKMA har genom åren återkommande kritiserat Adlibris och andra stora bokhandlare för att de sålt böcker som är öppet och grovt antisemitiska, rasistiska och förintelseförnekande, ibland med beskrivningar av böckerna som tagits direkt från högerextrema förlag. Exempelvis 2020, då SKMA:s dåvarande ordförande Svante Weyler i en intervju i ETC riktade skarp kritik mot att Adlibris och Bokus på detta sätt legitimerar och tillgängliggör hatpropaganda.

Denna gång var det Adlibris försäljning av Hitlers Mein Kampf som fick störst uppmärksamhet. Det är ett historiskt viktigt dokument som bör finnas tillgängligt för forskare och andra att studera. Adlibris skulle till exempel kunna erbjuda de utgåvor av boken som finns med kritiska kommentarer från forskare och experter.

Mein Kampf är ett exempel på böcker som motiverat förföljelse och folkmord historiskt och som än idag inspirerar till våld och terror mot judar och andra minoriteter. Adlibris agerande, där de i samarbete med ett högerextremt förlag erbjuder sådan litteratur med marknadsföringstexter som är ren nazistisk propaganda, och utan kritiska kommentarer till de hatskrifter man tillhandahåller, är både oansvarigt och farligt.

Efter kritiken från SKMA och andra meddelade Adlibris att man tagit bort de uppmärksammade böckerna ur sitt sortiment, och att man har för avsikt att inte längre sälja fler produkter från Midgård Records. Samtidigt hänvisade Adlibris i intervjuer till sitt automatiserade system som plockar in titlar från registrerade förlag och hävdade att det skulle vara omöjligt att förhandsgranska allt man erbjuder sina kunder på sin sajt. Det är ett standardsvar som Adlibris och Bokus återkommande levererat när fått kritik.

Efter Syres avslöjande plockade Amazon bort några av de uppmärksammade böckerna. Men i intervjuer med tidningen framkom att inte heller Amazon genomför någon förhandsgranskning, utan att de likt Adlibris och Bokus förlitar sig på att antisemitisk och rasistisk litteratur anmäls av deras kunder och att de först då agerar.

Det finns inget som säger att det måste vara på det här viset, det är ett aktivt val från nätbokhandlarna att ha dessa rutiner. Självfallet skulle de kunna agera annorlunda, och i högre utsträckning granska vilken litteratur de erbjuder, varifrån den kommer och vilka förlag de samarbetar med.

Det är bra att en del av de uppmärksammade böckerna med tillhörande hyllningstexter nu tagits bort ut sortimenten, men problemet är större och allvarligare än några enstaka titlar. Det handlar om att stora nätbokhandlare måste börja lägga ordentliga resurser på granskning och urval och prioritera det, något man hittills inte tycks ha sett som tillräckligt viktigt eller lönsamt.

Mathan Shastin Ravid