SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas mötte fördömanden efter antisemitiska och historierevisionistiska påståenden.

I augusti höll den palestinske presidenten och Fatahledaren Mahmoud Abbas ett tal inför Fatahs revolutionära råd. I talet, som fick spridning i sociala medier, påstod Abbas bland annat att Nazityskland inte genomförde folkmordet på Europas judar på grund av antisemitism. I stället var Förintelsen, enligt Abbas, ett svar på judarnas ”sociala roll” som ”ockrare” och för att de ägnat sig åt ”sabotage” under första världskriget.

Bilden av judar som giriga utsugare är en av de äldsta antijudiska troperna, och Abbas sistnämnda påstående anknyter till den så kallade ”dolkstötslegenden”, det vill säga de lögner som nazisterna spred efter första världskriget om att judar och socialister hade förrått landet och att det var därför som Tyskland förlorade kriget.

Mahmoud Abbas. Foto Wikimedia Commons

Abbas påstod vidare att ashkenaziska judar saknar historiska kopplingar till Israel/Palestina utan är ättlingar till ”khazarerna”, ett turkiskt folk som enligt legenden ska ha omvänt sig till judendomen på 700-talet. Det är en myt som ofta förekommer i antisemitisk propaganda, bland annat i Mellanöstern och inte sällan med syftet att ifrågasätta Israels rätt att existera. Enligt Abbas var det dessutom Israel som låg bakom judarnas exodus från arabiska länder efter 1948, det vill säga den utvandring, flykt och fördrivning av runt 800 000 judar som till betydande del orsakades av antisemitiska kampanjer och förföljelser i dessa länder.

Detta är inte första gången som Abbas sprider antisemitiska myter. Ett liknande budskap förmedlade han till exempel i ett tal i den palestinska nationalförsamlingen 2018.

Abbas senaste uttalanden fördömdes på många håll som antisemitiska och historierevisionistiska, däribland av Deborah Lipstadt, USA:s särskilda sändebud mot antisemitism. Uttalandena fördömdes även i ett öppet brev undertecknat av ett stort antal palestinska akademiker och aktivister.