SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Koranbränningarna har satt ljuset på antimuslimska strömningar liksom på muslimska staters påtryckningar och radikala islamisters hot mot Sverige. Det jihadistiska terrordådet i Bryssel, då två svenskar dödades, misstänks ha koppling till denna utveckling. Uppmärksamhet bör dock även riktas mot Korankrisens antisemitiska dimension.

De återkommande Koranbränningarna har satt fokus på antimuslimska strömningar i Sverige liksom på hur muslimska stater och organisationer genom påtryckningar sökt få Sverige att förbjuda denna typ av handlingar och andra sk. religionskränkningar. Men de har också illustrerat hur upprördhet över yttringar som många uppfattar som antimuslimska än en gång kanaliseras mot judar eller Israel.

I samband med Koranbränningarna har både stora mediebolag i Mellanöstern och aktörer i sociala medier spridit falska påståenden om att det i Sverige skulle vara förbjudet att bränna Toran men tillåtet att bränna Koranen. När Sydsvenskan (14/9) granskade Al Jazeeras rapportering om Sverige under de senaste två åren framkom att detta var ett av tre felaktiga påståenden som återkommande spreds. Denna lögn, som knyter an till antisemitiska föreställningar om judar som en mäktig och privilegierad grupp, har, som Jonathan Leman påpekade i SKMA:s Nyhetsbrev i juni, även fått eldunderstöd av Jan Guillou i Aftonbladet, vilken i sin tur åberopats som sanningsvittne av islamister.

Under sommaren aviserade en rad personer i Sverige avsikten att som protest mot Koranbränningar bränna Toran. I några fall genomfördes aldrig manifestationerna. Vid två tillfällen genomfördes tillståndsgivna demonstrationer utanför Israels ambassad, men i inget av fallen skedde i slutänden någon Torabränning.

Inför en aviserad demonstration den 15/7 beskrev SKMA i ett uttalande brännandet av Toran, Koranen och andra religiösa skrifter som förkastligt och uppmanade polisen att agera om den planerade manifestationen inbegrep uttryck som kan utgöra hets mot folkgrupp. Men SKMA uttryckte också oro över ”att kritik av brännandet av Koranen återkommande följs av reaktioner som riktas mot judar, judendomen eller Israel.”

De som använde Koranbränningarna på detta sätt tycks dock ha drivits av delvis olika motiv. Bakom en av demonstrationerna utanför Israels ambassad stod enligt Expo en kvinna med kopplingar till den konspirationistiska och högerextrema miljön och som deltagit i den internationella desinformationskampanjen om att socialtjänsten kidnappar barn. En fråga från Expo om varför hon valt att demonstrera utanför den israeliska ambassaden besvarades med antisemitiska påståenden om att det finns ”ondska och pedofili” i judendomen och att ”sionisterna…har jättemycket makt i världen”.

Koranbränningarna har tillsammans med desinformationskampanjerna om svensk socialtjänst enligt Säpo även bidragit till ett försämrat säkerhetsläge där Sverige och svenska intressen i utlandet gått från att vara legitima mål till att utgöra prioriterade mål för våldsbejakande islamister. I augusti höjde Säpo terrorhotsnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Den 16 oktober dödades två svenskar och en tredje skadades i ett jihadistiskt terrordåd i Bryssel. Gärningsmannen, som svurit trohet till Islamiska staten, misstänks av belgiska myndigheter ha siktat in sig på svenskar på grund av koranbränningarna.

I vissa fall har emellertid fördömandena och hotelserna mot Sverige från regimer och andra aktörer i Mellanöstern även riktats mot judar, ”sionister” eller Israel. Den iranska regimen har hävdat att irakiern Salwan Momika, som står bakom flera av Koranbränningarna, agerar på uppdrag av Israel och beskrivit bokbränningarna som en del av ”sionisternas globala plan” för att skända islam. Liknande konspirationsteorier har ekats av Hassan Nasrallah, ledare för libanesiska Irantrogna Hizbollah. Syftet skulle, enligt Nasrallah, bland annat vara att skapa motsättningar mellan muslimer och kristna.

Den iranska organisationen Society for the Defense of the Palestinian Nation samlade i augusti en ”expertpanel” i Teheran som meddelade att ”den globala sionismen ligger bakom Koranbränningarna”. Andra shia-islamistiska, Iranstödda aktörer som Houthirörelsen i Jemen, har med hänvisning till Koranbränningarna i Sverige sagt att det är ”den sionistiska lobbyn, som kontrollerar Europa, som står bakom detta brott”.

Den Iran närstående irakiska shiamilisen Ashab Al-Kahf förklarade att ”det globala judiska hemmet” låg bakom händelserna och skickade följande uppmaning till sina anhängare: ”sök upp alla svenska intressen och förstör dem… leta upp varje svensk för han är en israelisk jude som använder Sverige som täckmantel. … Judarna är våra fiender, så leta upp dem och döda dem var du än hittar dem.”

Detta är blott några exempel, men det visar att hotet mot Sverige och svenskar även rymmer ett hot som specifikt riktas mot judar. Ett uttalande av Evin Ismail, forskare vid Försvarshögskolan och expert på islamism, i Rapport 22/7 ger en viktig förklaring till varför reaktioner bland extrema aktörer ser ut på detta sätt: ”Islamistiska grupperingar tror främst på att det pågår ett krig mot islam från väst och att det är judar som styr det här kriget, det är en väldigt antisemitisk ideologi.”

SKMA