SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

Med anledning av att det är 40 år sedan SKMA bildades bad vi ett antal företrädare för politik, medier, myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet mot antisemitism att ge sin syn på SKMA:s verksamhet och betydelse.

”Vi insåg att även vi måste bekämpa hatet”

Monica Nagler Wittgenstein. Foto Karl Gabor

1983 deltog Inga Gottfarb, Per Ahlmark, Susanne Urwitz, Jackie Jakubowski, Arne Ruth, Georg Klein, min man Gerald och jag i en mycket tänkvärd hearing, anordnad av Nansen-kommittén, om antisemitism på Voksenåsen utanför Oslo. En gåva från statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955 – en plattform för att främja norsk-svenskt samarbete kring samhällsliv, språk och kultur. Bland talarna fanns Elie Wiesel och Bernard-Henri Lévy. Vi insåg att även vi på något sätt måste bekämpa hatet som i olika former genomsyrande vårt samhälle och så grundades SKMA.

Under dessa 40 år som gått har SKMA vuxit till att bli en betydande mångfacetterad organisation i kampen mot antisemitism. Den har tyvärr fått ännu större och viktigare uppgifter än vi, som grundade den, kunde föreställa oss.

Monica Nagler Wittgenstein

Litteraturkritiker och grundare av SKMA.

”Tacksam och imponerad”

Parisa Liljestrand. Foto Johannes Frandsen, Regeringskansliet

Parisa Liljestrand. Foto Johannes Frandsen, Regeringskansliet

Antisemitismen är ett samhällsproblem, med förankring i alldeles för många och vitt skilda sammanhang och grupperingar. Att bekämpa antisemitism är ett gemensamt ansvar för oss alla, och vi från politiken gör vårt bästa för att bidra i det arbetet. Men det avgörande för att vi ska lyckas är ett starkt och engagerat civilsamhälle.

Med stark röst har ni på SKMA i 40 år outtröttligt satt strålkastarljuset på antisemitism och rasism, samtidigt som ni utbildar våra unga och våra lärare med målet att vaccinera kommande generationer mot intolerans och Förintelseförvanskning. Inte minst är jag tacksam för och imponerad av det fina arbete ni gör med hågkomstresor. Ert arbete borde inte behövas, men när verkligheten ser ut som den gör är jag, och många med mig, enormt glada över att ni finns!

Parisa Liljestrand

Kulturminister

”Ert arbete har gjort stor skillnad”

Magdalena Andersson. Foto Mathias Hansson

Jag vill rikta ett stort tack för det arbete ni utfört i hela 40 års tid. Ert arbete har gjort stor skillnad för Sverige som land. År efter år, årtionde efter årtionde, har ni motverkat antisemitism och hat. Era projekt har bidragit till att hålla minnet av Förintelsen vid liv så att vi kan lära av historien. Berättelserna och vittnesmålen från historiens mörkaste kapitel får aldrig falla i glömska.

När den svenska nynazismen och antisemitismen växte sig stark på 90-talet möttes det med hela samhällets samlade kraft. Ni var då en central aktör i detta arbete, och i att förverkliga den breda informationsinsats som regeringen Persson då genomförde på Levande historia. Åter ser vi nu hur högextrema krafter växer sig starkare och hur hot och hat sprider sig i samhället. Nu, precis som då, behöver därför den Svenska kommittén mot antisemitism stå stark. Jag ger er allt stöd i det fortsatta arbetet.

Magdalena Andersson

Partiledare för Socialdemokraterna.

”Tack för allt det arbete ni gör!”

Petra Mårselius. Foto Anton Svedberg

I samband med att det är 40 år sedan Svenska kommittén mot antisemitism bildades vill jag, för Forum för levande historias räkning, rikta vårt allra varmaste tack till kommittén. Tack för allt det arbete ni gör! Tack för vårt mångåriga, nära och goda samarbete kring hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser, utbildningar om antisemitism och minneshållande av Förintelsen och Novemberpogromen.

Dessvärre har arbetet med dessa frågor inte blivit mindre viktiga med åren. Därför hoppas vi att SKMA ska fortsätta sitt professionella, strategiska, viktiga och  ̶  modiga – arbete för att stå upp mot antisemitism, för hågkomst av Förintelsen och mot alla former av rasism. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete för en stark demokrati och för allas lika värde.

Petra Mårselius

Överintendent, Forum för levande historia.

”Det krävdes mod, kunskap och hängivenhet”

Peter Wolodarski. Foto Beatrice Lundborg, DN

När jag tänker på SKMA:s ställning i den svenska offentligheten, tänker jag på vad som krävdes för att nå dit. När Ahmed Rami hetsade som värst på 1980-talet genom Radio Islam, arbetade kommittén i offentlighetens motvind. Det krävdes mod, kunskap och hängivenhet för att övertyga såväl åklagare som allmänhet om att antisemitismen är en farsot som behöver bekämpas, också med juridiska medel. Personer som Jackie Jakubowski, Per Ahlmark, Stéphane Bruchfeld och Henrik Bachner spelade en nyckelroll i det arbetet.

Med åren ökade förståelsen i Sverige för hur den nutida antisemitismen kan yttra sig – och respekten för kommitténs arbete växte. Problemen i samhället finns kvar. Men tack vare SKMA är det svårare att idag släta över hatpropagandan, åtminstone i seriösa sammanhang.

Peter Wolodarski

Chefredaktör på Dagens Nyheter.

”Omistlig resurs”

Karin Pettersson. Foto Lotte Fernvall

Jag ser på SKMA som en omistlig resurs, kunskapsbank och samtalspartner när det gäller frågor om antisemitism och rasism. SKMA:s djupa kunskaper, engagemang och integritet gör att de har en särställning i svensk offentlighet. Jag vänder mig själv ofta till SKMA för att fördjupa min förståelse när det gäller frågorna de bevakar, och jag är tacksam att de så noga via bloggen följer medier och samhällsdebatt.

I takt med att samhällsklimatet hårdnar blir SKMA:s roll allt viktigare. Jag vill också lyfta fram SKMA:s utbildningsverksamhet och insatser för att berätta om Förintelsen. De spelar en mycket viktig roll, inte minst för unga.

Karin Pettersson

Kulturchef på Aftonbladet.

 ”Tydlig, trovärdig och konsekvent röst”

Aron Verständig. Foto Karl Gabor

Även om vi alla hoppas att SKMA en dag inte ska behövas kan jag konstatera att den har behövts och sannolikt kommer att behövas under flera år till. Under de 40 år som kommittén har bedrivit sin verksamhet har den varit en tydlig, trovärdig och konsekvent röst mot antisemitism i flera olika delar av det svenska samhället.

Att SKMA flitigt citeras av makthavare, återkommande får vara remissinstans och getts flera regeringsuppdrag av regeringar med olika färger visar tydligt att kommittén blivit en väletablerad institution. Inte minst har SKMA fått förtroendet att genomföra de så viktiga hågkomstresorna.

Som representant för Judiska Centralrådet vill jag framföra mitt stora tack till såväl styrelseledamöter och medarbetare, både nuvarande och tidigare, som bidragit till att göra SKMA till det den är idag. Ni förtjänar ett stort tack!

Aron Verständig

Ordförande för Judiska centralrådet.

”Noggrant och vetenskapligt förankrat”

Daniel Poohl. Foto David Lagerlöf

Antisemitismen är en säregen hatlära. Den anpassar sig till nya omständigheter och har en förmåga att gifta sig med många ideologiska, ofta extremistiska, läger. Det gör den till en politiskt explosiv fråga. Det finns en tendens att aktörer som säger sig vilja motverka antisemitismen bara anmärker på vissa aspekter av den. Som om antisemitismen vore isolerad till nynazistiska sekterister, enbart ett problem inom vänstern eller bara värd att uppmärksamma om den uttrycks av personer som invandrat till Sverige från Mellanöstern.

SKMA vet bättre än så. Genom sitt envetna, noggranna och vetenskapligt och historiskt förankrade arbete har SKMA belyst och motverkat antisemitismen i alla dess former. Kompromisslöst och samtidigt pedagogiskt och inbjudande. Det har gjort skillnad. Att motverka antisemitism är en form av evighetsarbete. Det kan verka hopplöst. SKMA har visat att det kan vara tvärtom. Den som inte ger sig, och gör jobbet kommer till slut kunna påverka andra. Det ger hopp. Tack för det!

Daniel Poohl

Vd på Expo.

”Hoppas att framtida politiker fortsätter stödja SKMA”

Birgitta Ohlsson.

SKMA:s verksamhet har bildat, berört och byggt mig värderingsmässigt under mina år i den svenska politiken. Jag glömmer aldrig resan som riksdagsledamot till Förintelsens minnesplatser i Polen på 70-årsdagen av andra världskrigets utbrott i september 2009. Vi reste i överlevanden Max Safirs spår från barndomsstaden Bodzentyn till Auschwitz, Kielce, Rabka och många platser därtill.

Åren därefter sjösatte jag som demokratiminister pengar till att SKMA skulle arrangera en utbildning för att öka skolelevers kunskaper om rasism, antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten. Cirka 400 elever och närmare 50 lärare skulle komma att delta i satsningen, som inkluderade elevresor till Förintelsens platser i Polen.

Jag hoppas innerligt att framtida politiker kommer att fortsätta stödja SKMA:s viktiga arbete. Inte minst i en tid när nazisternas nutida arvtagare, högerextremister och konservativa populister skördar framgångar och släppts in i den politiska värmen av omdömeslösa och historielösa politiker runt om i Europa.

Birgitta Ohlsson

Chef för programmet för politiska partier vid National Democratic Institute i Washington D.C., fd. EU- och demokratiminister.

”Tack för att ni ger oss berättelserna”

Marika Andersson.

Vi hade alla gått tysta och tittat på gravstenarna. Vi hade lyssnat på berättelser om den ondska som hade funnits på denna plats; om hur människor, som ansågs höra till fel ras, användes som måltavlor för soldater som tränade på att döda.

Hon stod där, ensam, och grät. Jag gick fram till henne, kramade om henne, och grät, jag med. Vi gick tillbaka till bussen. Och vi pratade. Vi pratade om det vi var med om, om all sorg och ilska som fyllde oss. För allt som hade hänt, för alla människor som fråntogs sina mänskliga rättigheter. Alla människor som systematiskt uteslöts, som flyttades till ghettot, som fördes till koncentrationsläger, som användes som försökskaniner, som dödades. Enbart för att de inte passade in i det samhälle Hitler och hans nazister ville skapa.

Jag sa till henne att nu måste vi bära historien vidare. Vi som har gått i Förintelsens spår. Våra fötter som har stått på Förintelsens platser. Våra ögon som har sett barnens teckningar på väggarna i koncentrationslägren. Vi som har lyssnat till berättelserna från då; vi måste bära dem vidare till nu.

Tack SKMA för att ni möjliggör dessa resor. Tack för att ni tar med oss på dessa mörka vägar, in i en svärta det är svårt att ta in. Tack för att ni ger mig, oss, och så många fler, händelserna, känslorna och berättelserna. Nu är det mitt, vårt, och alla andras, ansvar att bära dem vidare. För vi får aldrig glömma. I synnerhet inte nu.

Marika Andersson

Rektor på Lövgärdesskolan i Göteborg.

Läs även: SKMA 40 år. Arbete mot antisemitism och för upplysning om Förintelsen