SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

”Vissa diskussioner var verkligen utmanande och fick oss att tänka på nya sätt”, skriver 15-årige Torsten om SKMA:s senaste fördjupande ungdomsfortbildning om antisemitism och rasism.

”Hej! Jag vill tacka för en givande utbildning! Den har engagerat min son Torsten från början till slut och har även skapat intressanta diskussioner här hemma!” Den hälsningen kom nyligen till SKMA via mejl från en mamma till en av deltagarna i vår senaste fördjupande ungdomsutbildning om nutida antisemitism och rasism. 15-årige Torsten från Stockholm och de andra deltagarna hade tidigare genomgått grundutbildningarna i Hågkomstprojektet, SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism som inkluderar seminarier och studieresor till Förintelsens platser i Polen.

Gruppdiskussion under den andra utbildningshelgen.
Foto Mathan Shastin Ravid

Under den första fördjupande utbildningshelgen låg fokus på rasistiska partier och rörelser i Sverige samt på afrofobi och islamofobi. Vid det andra utbildningstillfället var fokus på antisemitism, antiziganism, hatbrott och konspirationsteorier.

Torsten. Foto privat

En röd tråd genom utbildningen är diskussioner om vad deltagarna möter i form av fördomar och rasism – sådant de själva blivit utsatta för, sådant andra i deras närhet blivit utsatta för, sådant som de upplever i samhället i stort, samt hur man kan bemöta fördomsfulla och rasistiska idéer och påståenden i vardagen.

I utvärderingar efter SKMA:s utbildningar framhålls ofta betydelsen av att få dela tankar och erfarenheter med andra. I sin utvärdering skrev Torsten bland annat: ”Vissa diskussioner var verkligen utmanande och fick oss att tänka på nya sätt. Jag tror just att samla folk från hela landet är bra eftersom det ger en massa olika perspektiv. Det vi har lärt oss under utbildningen är sånt som fler borde få lära sig, man pratar alldeles för lite om det i skolan”.