Skärmavbild från bbc.com

Förra månaden höll den palestinske presidenten och Fatahledaren Mahmoud Abbas ett tal inför Fatahs revolutionära råd. I talet, som i dagarna fått spridning på sociala medier, påstod Abbas bl.a. att Hitler och nazisterna inte genomförde folkmordet på Europas judar på grund av antisemitism. I stället var Förintelsen, enligt Abbas, ett svar på judarnas ”sociala roll” som ”ockrare” och för att de ägnat sig åt ”sabotage” under första världskriget. Bilden av judar som giriga utsugare är en av de äldsta antijudiska troperna, och Abbas sistnämnda påstående anknyter till den så kallade ”Dolkstötslegenden”. Det vill säga de lögner som nazisterna spred efter första världskriget om att judar, socialister och liberaler hade förrått landet (”stuckit en dolk i ryggen på den tyska armén”) och att det var därför som Tyskland förlorade kriget.

Europeiska, ashkenaziska judar, påstod Abbas också, är inte ”semiter” utan ättlingar till ”khazarerna”, ett turkiskt folk som enligt legenden ska ha omvänt sig till judendomen på 700-talet. Det är en myt som ofta förekommer i antisemitisk propaganda, inte minst i Mellanöstern, med syftet att förneka judars historiska kopplingar till dagens Israel och Palestina och ifrågasätta Israels rätt att existera. I sitt tal påstod Abbas även att det var Israel som låg bakom att runt 800 000 judar från arabiska länder utvandrade, flydde eller fördrevs efter 1948. Det vill säga den massemigration som till stor del orsakades av antisemitiska kampanjer och förföljelser i dessa länder.

Detta är inte första gången som Abbas spridit antisemitiska myter och anklagat judar för att själva bära skulden för hatet mot dem och för nazisternas folkmord. 2018, exempelvis, i ett tal i den palestinska nationalförsamlingen, påstod Abbas på liknande sätt att europeiska judar inte har några historiska kopplingar till Israel och att judarnas ”sociala beteende” (inklusive ocker) var den egentliga orsaken till Förintelsen.

Abbas senaste uttalanden fördömdes av bl.a. Deborah Lipstadt, historiker och USA:s särskilda sändebud för övervakning och bekämpande av antisemitism. Hans uttalanden är antisemitiska, förvanskar Förintelsen och ger en falsk bild av judarnas tragiska exodus från arabiska länder, skrev hon på X (tidigare Twitter).

SKMA