Missbruk och förvanskning av nazismen och Förintelsen i dagspolitiska debatter är ingenting nytt, men förefaller att öka. Under senare år har vi sett flera exempel på detta. Under covidpandemin såg vi exempelvis hur en del så kallade antivaxxare likställde sig med judar förföljda i Nazityskland. Nyligen har en rad inlägg i framför allt sociala medier som riktar kritik mot regeringens förslag om mottagningscentra där asylsökande ska bo under hela den tid som asylansökan prövas liksom i inlägg som är kritiska till regeringens förslag om att offentligt anställda ska tvingas anmäla papperslösa, ibland kallad angiverilagen, inkluderat liknelser med nazismen och folkmordet på Europas judar. (Se bilderna nedan för exempel från sociala medier.)

___

___

Den kritiska debatten om regeringens förslag är naturligtvis både legitim och viktig. Avsikten med liknelserna behöver heller inte vara att trivialisera nazismen och folkmordet på Europas judar, men det blir konsekvensen.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker med fokus på Förintelsen och medlem i SKMA, beskriver den i olika debatter ständigt återkommande retoriska symboliken med Förintelsen och Nazityskland i centrum som ett tecken på bristande kunskap om och förståelse för vad som faktiskt hände under Förintelsen och vilka orsakerna var.
̶  Jag förstår upprördheten kring regeringens förslag men den här typen av klumpig retorik är egentligen ett fattigdomsbevis. Å ena sidan förminskas och förvrängs Förintelsen, å den andra förytligas och felriktas analysen och debatten kring förslagen.

SKMA