I en intervju med TV 4 tycks Carl B Hamilton mena att rasism mot judar är värre än rasism mot muslimer. Att gradera olika former av gruppfientlighet fungerar inte. Antirasism måste vara principiell för att vara trovärdig. Och det tror vi nog de flesta liberaler skulle hålla med om. Carl B Hamiltons uttalande riskerar dessutom att ge näring åt den falska men tyvärr inte ovanliga uppfattningen om judar som en i samhället särskilt omhuldad och skyddad grupp. Troligen är det inte Hamiltons mening, men så kan det tolkas. Förhoppningsvis speglar dessa hans uttalanden inte heller Liberalernas uppfattning i frågan.

Ulrika Knutson

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism